Ey benim Devletli Padişahım / 
Ey benim o kudretli Cedd-i a'lâ'nın 
Evlad ı Osmanisi Hünkâr'ım /
Ey benim Hilafet i İslamiyyenin itimat-gâhı olan 
Hakan'ım / 
Ey benim haşmetli Sultanım / 
Sen ki Azizsin ey şanlı 
Hak- Şinâs / 
Sen ki Kutsalsın ey değerli 
Hak-güzâr /
Sen ki Muazzezsin ey mübarek 
Hak-Perest / 
Sen ki Muhteremsin ey ulvi 
Hakkâniyet / 

Ümmetin gözleri  önünde nihân oldun/
Haste i hicrân'ın bî-pâyân illetinden / 
Bağrımızı yaslara boğdun / 
Hacâlet duyuyor tarih /
Hâlâ yüreğimizde acı te'sirin hergâh / 
Ey güneş tekrar düş  bu sahraya /
Elini kolunu sallayarak dolaşan haramiye/ 
Ver artık  dersini içten pazarlık eden haine / 
Devlet içinde devlet yürüten sinsiye/ 
Bir bak  / 
Hadd-nâ-şinâs'lar örmüşler ağlarını / 
Bu topun kalın çemberi döner durur devranları / 
Haydutlar  hengam içinde bir kez daha şahit olsun  şafağın doğuşuna / 
Hezimete uğrasın o kokuşmuş  planlama / 
Hâme-rân olalım bizler de  sana / 
Hey-hat  hafiyeler her tarafa kuruyorlar çanak / 
Sağımız solumuz olmuş hasımlara yalak / 

Bir sürü alçak karış karış memlekette gezer 
Bi' acayip! / 
Hasmın kucağında göbek atar menfaatçi satılmış 
Bi' garip! / 
Mahremiyet sınırının özgürlüğünü arayanlar 
Perde-i nâmusu yırtma derdinde /
Bî ' edep / 
Dini didik didik eder işine geldiği gibi fitneye direk diker 
Bi' değişik! /
Yeminler etmiş iblis düşmanı,müslümanı etmeye 
Bi' kaçık! /

Ey gözlerinin rengi olan cesaret / 
Sultan Abdülhamîd Hân hazret / leri 
Lütfeyle Efendim himmet /
Himâyene muhtaç bu ümmet /
Yeniden dirilsin "kurtuluş" dinsin hasret / 
Hasılı; aksın sonsuz harlak / 
Hâk-i pâyinizle şeref bulur bu tûrâp / 
Hûdanın izniyle hüsn i hitâm nihayet / 

( Nûr-ı dide bir talih, mektubumdur ki, 
görkeme "dîvân efendisi" can u can ı  )  neşelendiricisi /