Tabibin merhemi sürülür yaraya /
Bağırırım hâlâ avazım çıktığınca /
Acı yayıldı tüm damarlarıma /
Dinmeyen ağrılara yok mu şifa /
Yok mu derman bana yoksa /
Dertte,dermanda,deryada /
Öyleyse dalalım bu ummana /
Gözlerim arar tasta sıcak çorba /
Hastayım tüm zerrelerim yasta/
Bugün dokunduğum her anıma /
Acı kasırga vurmuş gibi tuhafca /
Gök kubbeden inen o güzel sesi/
Avuçlarıma sığdırsamda, yeşerdiği /
Anda yeniden seraplaşır elimde acıyla /
Ey Lokman ı Hekim 
Bağrımdaki bu acziyet perdesini yırt/
Çaresizlik alıp verir nefes nefese kasıt/
Senden başka kim bana eyler medet/
Gönlüm ferah bulsun, olsun söğüt/