Merhaba saygıdeğer değeri bilinmeyen değerli gurbetçiler, siz Avrupa’da yaşayan cefakar Türk kardeşlerim için bu yazımda seçimden önce verilen sözlerin yerine getirilmesini kaleme alacağım. 

Tam olarak seçimlerden bu yana 3 ay geçti... 

Cumhurbaşkanımız, seçim öncesi biz gurbetçilere bir takım vaatlerde bulunmuştu...

O vaatlerden bir tanesi de; 
TBMM’DE TEMSİL.... Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ait konu ve taleplerin TBMM’de daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelik çalışma ve düzenlemeler yapacağız diyeli 3 ay geçti.

Ses yok….

5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü kanununun 3. maddesinin j fıkrasında kurumun görevleri içinde; 
“Yurt dışında yaşayan ve/veya çalışan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek” hükmü yer almaktadır,
bu maddeye istinaden Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da TBMM’de en iyi şekilde temsil edilebilmesi adına yurtdışı seçim bölgesi elzem bir şekilde oluşturulmalı.

Demokrasinin ayırt edici temel özelliklerinden birisi de toplumun farklı kesimlerinin devlet nezdinde temsil edilebiliyor olmasıdır. Demokrasilerde meşruiyetin yolu, temsiliyet vasıtası ile çoğulculuğun sağlanmasından geçmektedir. 

Türkiye için durum göz önüne alındığında, demokratik katılımın önündeki en önemli hususlardan biri yurt dışındaki seçmenlerin temsil edilmesi sorunudur. Yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temsil sorunu demokrasimiz için bir problem sahasıdır. Ayrıca yurt dışı vatandaşlarımızın kullandıkları oylar yurt içindeki seçimleri etkilemekte, seçimlerin adaletine gölge düşürmektedir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın parlamentoda temsil edilme hakları, hakkaniyet gereği, yurt içindeki vatandaşlarımızla eşit olmalıdır.  Buna göre, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğrudan temsilci göndermesi için yurt dışı seçim çevresinin oluşturulması müzakere edilmelidir.
Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın temsilini eşit bir biçimde sağlamak için gerekli yasal değişiklikler gerçekleştirilerek yurt içinde milletvekili başına düşen seçmen sayısının yurt dışında da hesaplanması; buna göre yurt dışı milletvekili sayısının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yurt dışı milletvekillerinin seçiminde sayıları 1 milyonu aşan mavi kartlıların da seçme ve seçilme hakkına riayet edilmelidir.

Yurt dışı seçim çevresi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının tespiti ve çözümü için bir zorunluluk halini almıştır. Zira yurt dışındaki vatandaşlarımızın gündemi farklı bir mesai gerektirmektedir. Hem siyasal katılımı arttırmak hem ülkeye aidiyeti güçlendirmek hem de vatandaşlarımızın bir gereklilik olarak temsilini sağlamak için yurt dışı seçim çevresi bir zorunluluktur.

Hâlihazırda 19 ülke yurt dışında yasayan vatandaşlarına kendi temsilcileri üzerinden ulusal parlamentoda doğrudan temsil imkânı sağlamaktadır. Bu 19 ülkenden 3 tanesinde uygulanan sistem Türkiye’ye adapte edilmeye oldukça uygundur.
Söz konusu ülkeler Fransa, Tunus, Portekiz’dir.
Tunus 22 milletvekili ile parlamentosunda diasporasına orantısal açıdan en çok sandalye ayıran ülkedir. Toplam 217 Milletvekili sayısına sahip Tunus parlamentosunda 22 milletvekili ülke dışından temsil etmektedir. Tunus hem sosyolojik yapısı hem de siyasal kurumsallaşması bakımında Türkiye ile benzerlikler gösterdiği için yurt dışı seçim çevresi Türkiye için makul bir model olarak görülmektedir.

Burada yazıma son verirken, gelecek yazım da Avrupa’da alınan meslek diplomalarının Türkiye’de meslek lisesi diplomasına denk sayılması sağlanması konusunu yazacağım.

Bir sonraki yazımda tekrar buluşmak üzere…

Saygı ve sevgilerimle…

Şaban Turhal

Münich/Freising