Kamuya ait araçların, resmi görevler dışında özel işlerde kullanılması yasak..! Acaba bu yasağa kimler uyuyor? Altına makam arabası verilenler, devletin aracını özel aracı gibi kullanıyor.
Bunu  kim denetler? Bağlı olduğu kamu kurumundaki amirleri olan müdürler veya başkanlar..  
Bu denetimler yeteri kadar yapılıyormu derseniz ben hayır derim..  Artık o kadar iş çığırından çıkmış ki köylerdeki cenazelere bile resmi araçlarla gelmeye başlamışlar.. Hadi bazıları resmi araçlar isimlerinden kurtarıyor diyelim o da olmaması gerekir..
Sorarım zabıta aracının köyde ne işi  olur? Kaçak yapıları denetime geldi desem köylerde öyle bir yetkileri yok.. Eğer cenazeye gidecekseniz izin alıp kendi özel aracınıza gidebilirsiniz..
Cenaze sahibi bile olsanız resmi araçla köye gelemezsiniz..! Çünkü o bindiğiniz, göreviniz dışında yakıtını harcadığınız araçta doğmamış yetimlerin hakkı vardır.. Tabi bunu bilene.. Zaten bunu bilseniz  (ambulans ve kolluk güçleri  hariç) mesai saatiniz bitince kontağı kapatırsınız ve tatil günlerinde de o araca binmezsiniz..! Binen biniyor, hesap soran da yok..  Eğer sorulsa şahsi işlerinde bu araçları kullanamazlar..  Belediyelere bakıyorsun hepsi borç batağında olduğunu söyler ve para yok diye sızlanır durur.. Fakat çalışanlara bakın çoğunun altında bir resmi araç..  Başkanlara sesleniyorum... Bu israfa son verin!.. Gerekirse araçların nerelere gittiği hakkında bilgi alın..  Siz bunları sormazsanız borç batağında yüzmeye devam edersiniz..

Kamuya ait araçların özel işlerde kullanılmasının tespiti halinde hem idari hem de hukuki açıdan cezai müeyyideleri bulunmaktadır.

İdari olarak kendisine tahsis edilen kamu aracını özel ve şahsi işlerinde kullandığı ispat edilen kamu çalışanına kınama cezası verilmesi gerekir.
Çünkü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. maddesinde “Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak”, Kınama Cezası gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.
Şunu da belirtmek gerekir ki, kamuya ait aracı özel işlerinde kullanmaktan ceza almış kamu çalışanı, aldığı cezanın özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre (5 yıl) içinde, aynı fiili tekrar işler ya da aynı derecede farklı fiil veya haller nedeniyle üç defa daha ceza alırsa, bir derece ağır ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılır.
Hukuki olarak da taşıt Kanunun 16. maddesinde, Kanun kapsamına giren taşıtları özel işlerinde kullananlara 1 seneye kadar hapis cezası verilebileceği belirtmiştir.
Göreviniz icabı resmi araçları kullanmakta bir sakınca yok.. Fakat özel işlerinizde kesinlikle kullanamazsınız.. Kim olursanız olun.. Hangi makam  mevkilerde olursanız olun.. Devletin malını babanızın malı gibi kullanamazsınız.!