Yaklaşık 100 yıl önce Türkiye-Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi ile Sinop'tan Yunanistan'a göç eden Rumlar'ın yaşadığı köyün ismi Yeni Sinop. 1923 yılında Türkiye-Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi ile Sinop'tan Yunanistan'a göç eden Rumlar, yaşadıkları köyde Sinop ismini yaşatmış. Nea Sinopi (Yeni Sinop) ismi verilen 900 nüfusluk köyün komşusu ise Samsun'dan göç eden Rumların yaşadığı Nea Samsous (Yeni Samsun). Göç edenlerin 3. nesil temsilcilerinin büyük kısmı hala Türkçe konuşurken, soy isimleri ise oldukça tanıdık geliyor.