İLAN

BOYABAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 

ESAS NO : 2024/27

Davacı , NAİL AĞAN ile Davalılar , BOYABAT MALMÜDÜRLÜĞÜ, ÇATTEPE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Sinop ili, Boyabat ilçesi, Çattepe Köyü Çakırlı Köyiçi mevkiinde bulunan doğusunda; davacı Nail Ağan'a ait 125 ada 17 parsel nolu taşınmaz,batısında; yol, kuzeyinde; Nail Ağan'a ait 125 ada 17 parsel nolu taşınmaz, güneyinde; Recep ve Mahir Durmuş'a ait 125 ada 15 nolu parsel ve Mehmet oğlu Feridun Boğa'ya ait 125 ada 16 nolu taşınmaz bulunan, 45,96 m²'lik tapusuz taşınmazın davacı 22406592460 T.C. Kimlik numaralı Nail AĞAN adına tescili talep edildiğinden anılan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda yazılı dosya nosuna başvurmaları ilanen tebliğ olunur.10/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02048311