Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verilerini açıkladı. Buna göre Sinop nüfusu 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 220 bin 799 kişi oldu

Sinop'ta ikamet eden nüfus 2022 yılında, bir önceki yıla göre 2 bin 391 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 49,8 (109 bin 900 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,2 (110 bin 899 kişi) olarak gerçekleşti. Sinop nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 72. Sırada yer aldı.

SİNOP'UN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 2022 YILINDA BİNDE 10,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 9,0 iken, 2022 yılında binde 10,9 oldu. Sinop nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 17. sırada yer aldı.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 63,2 OLDU

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2021 yılında yüzde 63,3 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 63,2 olarak gerçekleşti.

MERKEZ İLÇEDE İKAMET EDEN NÜFUS BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 960 KİŞİ ARTTI

Sinop nüfusunun yüzde 31,2'sinin ikamet ettiği Merkez ilçe 68 bin 972 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; yüzde 20,2 ile (44 bin 502 kişi) Boyabat, yüzde 12,7 ile (27 bin 967 kişi) Gerze ve yüzde 10,8 ile (23 bin 923 kişi) Ayancık oldu. Dikmen ilçesi ise 4 bin 711 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.

SİNOP MERKEZ İLÇESİ BELEDİYE NÜFUSU 57 BİN 404 OLDU

Sinop Merkez İlçesi Belediye nüfusu ise geçen yıla göre 925 kişi artarak 57 bin 404 kişi oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

SİNOP BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI SİNOP BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

Sinop'ta 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı yüzde 64,1 (141 bin 617 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş grubu) nüfusun oranı ise yüzde 15,6 (34 bin 488 kişi) olurken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 20,2 (44 bin 694 kişi) oldu.

SİNOP 42,4’LE ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL OLDU

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir. 

Sinop’ta 2021 yılında 41,8 olan ortanca yaş, 2022 yılında 42,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 40,7'den 41,4'e, kadınlarda ise 42,9'dan 43,5'e yükseldiği görüldü. Sinop ortanca yaşı en yüksek olan il konumunda yer aldı.

SİNOP'TA KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 38 OLDU

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2022 yılında 111 kişi oldu. Sinop'ta kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 2022 yılında 38 kişi oldu.