Fikri Çınar / Son Makaleleri

Fikri Çınar / Bütün Yazıları

banner710

banner600

banner534

Fikri Çınar

Bütün Yazıları

Fikri Çınar

YILBAŞI KUTLAMAK VE NOEL

Noel; Hz. İsa'nın doğum günü kutlamasına verilen ad. Türkçede yanlış olarak yılbaşı kutlamasıyla özdeşleştirilen Noel, Latincede 'Tanrı'nın doğum günü” anlamına gelen ve Hz. İsa'nın doğum günü kutlamasını...
27 Aralık 2018

Değerler Eğitimi mi? Ne Derler Eğitimi mi?

Doğan Cüceloğlu bir seminerinde yere bir parça ekmek koymuş ve "Bu ekmeğe basabilecek birisi var mı?" diye sormuş salondakilere. Hiç ses çıkmamış tabiiki. "Sahneye gelip bu ekmek parçasına basana 100 dolar vereceğim" diye devam...
27 Kasım 2018

''İslam Davasını Omuzlayan İlk Genç Sahabiler''

Allah'a (c.c) ve Resulüne tam manada iman etmiş, ilklerden olmayı başarmış genç sahabiler… Kimisi ailesi ile kimi tek başına Peygambere iman eden ve onun izinden İslam'ı sırtlanan ve taşıyan nice genç öncüler…Peki ilk müslümanlar'dan...
18 Kasım 2018

''Gül Yaprağı Gibi''

(Gül yaprağı gibi) "Solda Sıfır" Bir zamanlar alimler ve şairler, 'suskunlar meclisi' adıyla bir topluluk oluşturmuşlardı. Üye sayısı kırk kişiydi ve bunu artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek fakat çok az konuşmaktı....
03 Kasım 2018

Efendiler!Bayramımız Mübarek Olsun

Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.” Hadis-i şerifte  Peygamber Efendimiz...
15 Haziran 2018

Biz Nasıl Bu Hale Geldik

Kırk gün boyunca kılıcını bileyerek Hz. Ali (r.a)'ı öldürmeyi kendisine nasip etmesi için Allah-u Teala'ya dua eden İbni Mülcem gibi din adına, Allah adına kendi kardeşlerimizi harcadığımız ve sonuçta sadece Müslümanların...
09 Haziran 2018

Ramazan-ı Şerif Ayı ve Oruç (Tefekkür)

Ramazan şerif ayı hakkında ne dersiniz? Ramazan-ı  şerif Kur'an ayıdır. Ramazan-ı  şerif Oruç ayıdır. Ramazan-ı  şerif Sabır ayıdır. Ramazan-ı  şerif Şükür ayıdır. Ramazan-ı şerif İnfak ayıdır. Ramazan-ı ...
17 Mayıs 2018

SELAM!

Bizi görüp ve gözeten Allah-u Teala'ya hamd ve sena olsun.Allah-u Teala'nın biricik elçisi Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'e selam olsun.Onun temiz ve pak ehli beytine selam olsun.Herbiri gökteki yıldızlar gibi parlayan güzide...
28 Mart 2018

''Üç Aylar''

Zaman bize verilen en büyük nimetlerden biri. Gece ve gündüz Allah'ın tecellilerini bize hatırlatan iki münadi. Gece ile gündüzün nimetlerinden faydalanmanın zirve imkanlarının sunulduğu bazı mevsimler vardır. Bunların başında üç...
21 Mart 2018

FENER RUM PATRİĞİNİN AĞZINDAN RUS ÇARINA MEKTUP ''TÜRKLERİ NASIL YENERİZ ?''

Biraz sonra okuyacaklarınız bir tarihi vesika niteliği taşımaktadır. Hiçbir satırına dokunmadan sizlerle paylaşmak istiyorum.     1820-1821 yılları arasında;  Mora yarımadasında, rumlar tarafından büyük bir isyan çıkarılır...
07 Mart 2018

Yermük Savaşı ve Kardeşlik Örneği

 Hicretin 13. senesinde; Hz. Ebû Bekir'in hilâfetinin sonlarında İslam Devleti, Bizans sınırlarına dayanmış idi. Dönemin Bizans İmparatoru Heraklius, bu vaziyetten ürküp İstanbul'dan Suriye'ye geldi ve büyük ordular toplayıp...
22 Şubat 2018

''Mekke-i Mükerreme'nin Fethi''

Mekke-i Mükerreme'nin fethi, İslam tarihinde son derece önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Miladi 11 Ocak 630, Hicri 8. yılı 20 Ramazanda gerçekleşen bu fetih ile İslamiyet hızla yayılarak çok kısa bir sürede tüm Arap yarımadasına...
04 Ocak 2018

''Yeni Yıl Kutlaması Frenk Alameti''

Yeni yıl, insanı yenilemez aksine eskitir. Her takvim yaprağını kopardığımızda ömrümüzden bir günün eksildiğini bilmeliyiz. Zamanı önemli yapan rakamlar değil, zaman içinde gerçekleşen olaylardır: 1453 deyince aklınıza ne gelir? İstanbul'un...
21 Aralık 2017

KUTLU DOĞUM

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in dünyaya teşriflerini ifade eden Mevlid gecesi olan 12 Rebiülevvel 1439/ 29 Kasım 2017 Çarşamba akşamı idrak edeceğiz. Kutlu doğumu kısaca hatırlayalım. Hz. Peygamberimiz (s.av)'in...
28 Kasım 2017

ARŞ’IN GÖLGESİNDE KİMLER GÖLGELENECEK?

Ebu Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır: 1-Adil devlet başkanı, 2-Rabbına...
09 Kasım 2017

‘’Hamur Yoğurup, Ekmek Yapan İdareci’’

Değerli Dostlar! Sizlere bu yazımda , Hz. Ömer (r.a)'ın valisi olan Said bin Amir (r.a)'ten bahsedeceğim. Said bin Amir (r.a) Ashab-ı Kiram efendilerimizin büyüklerindendir. Said b. Amir (r.a)Hayber'in fethinden önce Müslüman olmuştu....
26 Ekim 2017

Camiler bizim neyimiz olur?

Camiler haftası Diyanet İşleri Başkanlığımızın güzel bir uygulamasıdır. Hepimizin her gün bir biçimde ezanını duyduğumuz, bulunduğumuz yerden minaresini gözetlediğimiz, namaza gittiğimiz, hiç olmazsa cuma namazlarında buluştuğumuz...
29 Eylül 2017

''Hicret Bitimsiz Bir Yolculuktur''

Kameri hesaba göre yeni bir yıla, 1439'ci yılına girmiş bulunuyoruz. İlk ay  Muharrem ayı.Bu yılımız hayırlı ve mübarek olsun.Yeni yıl aslında yeni umutlar,yeni ufuklar,yeni kapılar demektir.Eğer insan beklenti içinde olmazsa yaşayamaz.Umudunu...
20 Eylül 2017

''Hz. Peygamber (s.a.v)'in Kurbanı''

       Peygamber Efendimiz (s.a.v), Medine-i Münevvere'ye hicretin ikinci yılında  kurban kestiler ve her sene irtihallerine kadar bu sünneti sürdürdüler.        Peygamberimiz (s.av) her sene iki adet...
30 Ağustos 2017

''Hac Bir Seferdir''

Hac luğatte :Kasd etmek,murad etmek,niyetlenmek,yada bir yere terddütle varıp gelmek anlamı taşır. Istılahta;Gitmeye yol bulabilenlerin imkanları dahilinde ömürde bir defa Kabe-i Muazzama'yı hedefleyerek yola çıkıp Mekke-i Mükerreme'de...
18 Ağustos 2017

Fransa Kralını Esaretten Kânûnî Sultan Süleyman Kurtarmıştı

Değerli Dostlar! Fransa Liyon Ditib'imize bağlı bir Türk kültür derneğinde hizmet etmeye çalışıyorum.Fransa'da olmam hasebiyle bizim tarihimizde Fransa,Fransa tarihinde biz ne kadar yer tutarız diye araştırma yaparken Kânûnî devrinde,...
08 Ağustos 2017

İbnu’l Arabî Hazretleri (28 Temmuz 1165 – 1240)

İbnu'l Arab'i  tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfi, İslam mütefekkiri, şair ve müelliflerin başında gelir. Eserleri, sohbetleri, kendine bağlı müritleri, fikir ve görüşleriyle Selçuklu ve Osmanlı...
01 Ağustos 2017

KADİR GECESİ

Dinimiz İslam'ın en hayırlı ve en şerefli gecelerinden birisi olan Kadir gecesine ulaşmış bulunmaktayız. Kadir gecesi Cenab-ı Hakk'ın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bir gecedir. Bu gece ile ilgili yüce...
20 Haziran 2017

İNFAK AHLAKI

Aslında bir şeyin ahlakı kendisinden önce gelir. Biz imandan söz ediyoruz ama iman ahlakından söz etmiyoruz. İnanmanın da bir ahlakı var mı? diye sorulursa elbette ki inanmanın da bir ahlakı vardır. Onun için iman ahlakını kaybettiğimizi...
12 Haziran 2017

Ramazan-ı Şerif Ayı Girince Halkın En Çok Sorduğu Sualler Şunlardır

1-Oruçlu iken ilaç kullanmak, aşı ve iğne yaptırmak: Ağızdan alınacak hap, şurup ve pastil gibi şeylerin orucu bozacağında görüş birliği bulunmaktadır. Çünkü bunlar doğrudan mideye inmekte, esasen tedavi amaçlı olsa bile dolaylı olarak...
07 Haziran 2017

‘’Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Haller’’

Bazı sebeplerden dolayı oruç tutmamak veya başlanılan orucu açmak mübahtır. Bunlar: 1-Yolculuk: Ramazan-ı şerif'te en az üç günlük (yaya on sekiz saatlik = 90 km.)bir yere gidecek olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Bundan dolayı...
05 Haziran 2017

Oruç İbadetinin Fıkhi Yönü

Oruç, Hz. Peygamber (s.a.v)'in Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvereye hicret ettikten bir buçuk veyahut iki yıl sonra kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabeye alınmasından sonra şa'ban ayının onuncu günü farz kılınmış olup...
01 Haziran 2017

‘’Oruçla Başını Dik Tutmak İmanını Diri Tutmaktır’’

Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.(1) Farsça...
28 Mayıs 2017

''Ramazan-ı Şerif Ayının Fazileti''

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in müjdesine nail olabileceğimiz bir aya kavuşmuş bulunuyoruz. Efendimizin müjdesini her gün yeniden hatırlamakta fayda var. Efendimiz buyurdular ki; مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتِساباً...
25 Mayıs 2017

''Uzaklaşamadan yakınlaşma terk etmeden kavuşma olmaz''

İdrak edeceğimiz Berat Kandili, aslında bize her türlü kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğretir Her mübarek gece de olduğu gibi bu mübarek gece  bize; Fıtratımıza dönme, kendimizi hesaba çekme,fani olanla...
09 Mayıs 2017

Miraç Geceniz Mübarek Olsun

Ümmeti Muhammed,insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Bu ümmete,Cenab-ı Hak  birçok güzellikler nasip etmiştir.Bahşedilen bu nimetler içerisinde,Hz. Peygamber (s.a.v) üzerinden verilen en güzel hediyelerden bir tanesi...
23 Nisan 2017

Hz. Muhammed (s.a.v.) El- Emin Olduğu için El- Resul oldu

Kamil bir insanın en büyük özelliklerinden birisi, onun güvenilir olmasıdır. Sürekli yalan söyleyen, verdiği sözleri yerine getirmeyen insanlar, diğerlerinin güvenlerini yitirirler; sevilmeyen, daima kuşku ile bakılan biri olurlar. Asr-ı Saadet...
11 Nisan 2017

Receb-i şerif tohum ekme, Şaban-ı şerif sulama, Ramazan-ı şerif ise hasat ayıdır.

Üç aylar, hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen Receb-i şerif, Şaban-ı şerif ve Ramazan-ı şerif aylarıdır. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli...
28 Mart 2017

ŞAHİD VE ŞEHİD

Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Hz.Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta (dengeli) bir ümmet yaptık.(1) Şehadet;Şahitlik demektir.Hem şahit olmak hemde şahit kılmak manasını içeriyor.Mastar...
15 Mart 2017

''TEFEKKÜR''

        İslam; insanı zulümden adalete,zilletten   hidayete ulaştırmak için gelmiştir.Vahiy insanı muhatap alırken insanın fıtratına hitap ediyor ve yeni bir insan inşa etme iddiasıyla ortaya çıkıyor.Şöyle...
05 Mart 2017

''MUSTAKİM OL HAZRETİ ALLAH UTANDIRMAZ SENİ''

XIX. yüzyılın Paşa unvânını hak etmiş iki şâir ve devlet adamı vardır ki bunların doğruluk ve istikâmete vurguları gerçekten çok anlamlıdır. Bunlardan biri 1825-1880 yılları arasında yaşayan meşhûr Ziyâ Paşa'dır. O der ki:...
11 Şubat 2017

Dünyevileşme Hastalığı

Dünyanın üç yüzü vardır. 1-Cenab-ı Hakk'ın Esmasına bakar, Bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil, aşka layıktır. 2-Ahirete bakar; ahiretin tarlasıdır, Cennetin mezrasıdır, rahmetin mezheresidir. 3-İnsanın hevesatına bakan yüzü....
09 Ocak 2017

Hicret Nedir?Nereye Yapılmalıdır?

Hicret, Müslümanların takviminin başladığı tarihtir. Bundan başka bizim için pek çok şeyin de başlangıcı olabilir. Hicret devam etmektedir. Hicret, Cennetten Arz'a indirilen Hz. Adem ve oğullarının yani bizlerin yeniden Cennet'e...
06 Ekim 2016

Halkımızın Kurban İbadet İle İlgili Sıklıkla Sordukları Suallere Cevaplar

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde mevcut olan kurban ibadeti İslam'da şekil ve amaç yönüyle önemli farklılıklar arz eder. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden...
25 Ağustos 2016

''Dini Bayramlar''

Bayramlar, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması işlevi yanında, topluluğun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük rol oynar. 'Müslümanların, en önemli...
04 Temmuz 2016
banner714
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 24 Temmuz 2021
İmsak 03:25
Güneş 05:18
Öğle 12:51
İkindi 16:49
Akşam 20:14
Yatsı 21:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner637