Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR81 Bölgesi’nde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), TR82 Bölgesi’nde ise Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından uygulanacak program kapsamında her iki bölgede toplam 29 projeye destek sağlanacak. 

PROGRAM İLE TARIM, ÜRETİM ALTYAPISI, TARIMSAL SANAYİ VE KIRSAL TURİZME DESTEK SAĞLANACAK

TR82 Kuzey Anadolu Bölgesi’nde Kastamonu, Sinop, Çankırı illerinde uygulanacak BAKAP kapsamında, Güdümlü Proje Desteği (GPD) yöntemiyle kırsal kalkınmaya yönelik tarım ve kırsal turizm temalarında mal ve hizmet üretimini teşvik edici, sürdürülebilir, yenilikçi ve ihtiyacı gerçekten hissedilen projeler hayata geçirilecek.

PROGRAM İLE BÖLGEDE KIRSAL KALKINMA HEDEFLENİYOR
Program ile TR82 Bölgesi’nde kırsal nüfus yoğunluğu, tarımsal üretim durumu ve kırsal turizm potansiyeli dikkate alınarak hazırlanan projelerle sağlanacak gelişmenin kırsal kalkınmayı sürüklemesi hedefleniyor. Bunun yanında kırsal gelirin artırılması ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile göçün önlenmesi ve tersine göçün sağlanarak, bölge nüfusunun artırılması, nüfusun kırsalda tutunması, yaşlı bağımlılık oranının azaltılması ve genç nüfusun artırılması, kırsal altyapının geliştirilmesi ve kırsal refahın artırılması gibi nihai sonuçların elde edilmesi bekleniyor.

Sinop uçak seferlerinde değişiklik Sinop uçak seferlerinde değişiklik

Program kapsamında desteklenecek projelere, kalkınma ajansları proje ve faaliyet destekleme yöntemlerinden biri olan güdümlü proje desteği kapsamında proje başına, proje uygun maliyetinin %75’ine kadar hibe desteği sağlanacak.

TR82 BÖLGESİ’NDE 16 PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR 
Bölgede uygulanacak programda, tarımsal üretimin artırılması, üretim altyapısının, tarıma dayalı sanayinin ve kırsal turizmin geliştirilmesi öncelikleri dikkate alınarak projeler hayata geçirilecek. Program kapsamında TR82 Bölgesi’nde 16 projeye KUZKA tarafından toplam 41 milyon 150 bin lira hibe desteği sunulacak.

Projelerin öncelik temaları dikkate alındığında ise TR82 Bölgesi’nde uygulanacak 16 projeden, 3’ü kırsal turizmin geliştirilmesine, geriye kalan 13 proje ise tarımsal hedeflere yönelik hazırlandı.