T.C.
BOYABATASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İL AN ESAS NO : 2023/206 Esas

Davacı HÜSAMETTİN KABAKCI ile Davalılar BOYABAT MALMÜDÜRLÜĞÜ, ÇATPINAR KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Sinop ili, Boyabat ilçesi, Çatpınar Köyü, Köyiçi mevkiinde olup; Doğusunda: Davacıya ait 188 ada 9 nolu tapulu taşınmaz,Batısında: Köy yolu,Kuzeyinde: Mustafa KABAKCI zilyetliğindeki taşınmaz,Güneyi : Boyabat - Durağan devlet karayolu ile çevrili yüz ölçümünün 0385,78 metrekare miktarılı taşınmazın Yusuf ve Seniha oğlu, 01/01/1961 doğumlu Hüsabettin KABAKCI adına tescili talep edildiğinden anılan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda yazılı dosya nosuna başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02012016