İ L A N

BOYABAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO : 2021/469

Davacı , SADIK ÖZGÜL ile Davalılar , SARAYDÜZÜ KADASTRO BİRİMİNE İZAFETEN BOYABAT KADASTRO BİRİMİ, HAZİNE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle), Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu Sinop ili, Boyabat ilçesi, Uluköy Köyü, Aşağı Meşeli Geriş mevkinde bulunan; Kuzeyinde :Orman 171 ada 1 nolu parsel, Güneyinde :Hanoğlu Köyü vatandaşlarına ait taşınmazlar, Doğusunda : Orman 171 ada 1 nolu parsel, Batısında : Orman 171 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmaz ile çevrili bulunan dosya kapsamında düzenlenen 25/10/2022 tarihli fen bilirkişilerinin müşterek raporunda B harfi ile gösterilen yerin yüzölçümü 6821,05m² miktarlı taşınmazın Hasan ve Sırma oğlu, 01/01/1943 doğumlu SADIK ÖZGÜL adına tescili talep edildiğinden anılan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda yazılı dosya nosuna başvurmaları ilanen tebliğ olunur.21/022024

#ilangovtr Basın No ILN01995318