Muhammed Nusret / Son Makaleleri

Muhammed Nusret / Bütün Yazıları

banner600

banner756

banner534

Muhammed Nusret

Bütün Yazıları

Muhammed Nusret

Yaşam Biçimimizin Travmatik Olaylarla İlişkisi

              Sanırım 2005 yılları gibiydi.İstanbulda akşam geç vakitlerde bir parka uğradım.Bahçede delikanlının biri, şirin iki adet köpek yavrusuyla ilgileniyordu.Yaklaşıp köpeği okşamaya çalıştım...
05 Ocak 2019

ÜLKEYİ Mİ, İDEOLOJİLERİMİZİ Mİ YÜCELTELİM?

               Bir arkadaşım oyun oynarken; 'rakibinin aklını almadan galibiyet alamazsın ' derdi.Aklımızı, kendi ellerimizle öyle bir kaybettik ki, ne soruyu isabetli sorabiliyoruz, ne de yanlışı...
21 Ekim 2018

İNSANLIĞIMIZI ÇEVREMİZLE KAZANIRIZ

          İbn-ü Haldun, Umran ilminin mahiyetini izah ederken, felsefenin olması gerekeni belirleyip, tezinin çevresinde döndüğünü ve hayatı kotarmakta başarısız olduğunu ifade eder.Bu tesbitinin arkasından, hali düzenlemekte...
24 Eylül 2018

ASABİYET

               Yahudiler varlık ve mefkürelerini sürdürmek için kitaplarını ve inançlarını muharref biçime sokmaktan çekinmediler.Peki ne oldu?İnanç ve akidelerinden savrulanlar varlık ve mülklerinde...
03 Eylül 2018

DEVLET ve ERDEM

           İnsanlık tarih boyunca kendini merkeze koyarak yaşamını sürdürecek, mutluluk arayışına cevap verecek bir sistem arayışı içinde olmuştur.Sistem arayışının özünü, istediklerini tek başına elde...
15 Temmuz 2018

İMAN VE İNKARIN SORGULANMAYAN KRİTERLERİ

           Bilmek güzeldir.Bilmemek anlaşılıp tolere edilebilir.Fakat bildiğini sanmak ve her şeyi bu temelde değerlendirmek, insanı felakete sürükleyen zandan ibarettir.Zanda ise Hakk'dan pay yoktur.(53/28)Muhterem...
03 Haziran 2018

Umut ve İman

                Allaha iman eşliğinde her meyus dönemde insanın içinde tekrar yeşeren, bizi diri tutan bir umut boy verir.Aslında insan 'umud'u' kadar vardır.Zira umut etmek; yaşam tasavvurunda insanın kendini, varlığı...
13 Mayıs 2018

Özgür Olmadan İnsan Olabilirmiyiz? II

           Peki, kişi neye karşı mücadele ederek özgürlüğünü elde edecek ve belirlediği hedefe kararlı biçimde yürüme iradesinin sahibi olacak?Bu, yaşadığımız coğrafya münasebetiyle kültürel olarak çoğumuzun...
27 Şubat 2018

Özgür Olmadan İnsan Olabilirmiyiz? l

       Hayata adım atışımız ile birlikte çevremizi ve kendimizi tanımaya başladığımızda kaçınılmaz olarak ''Burası neresi?Benim burada ne işim var?'' sorularıyla başbaşa kalırız.Bu; çevremize,...
20 Şubat 2018

Modern İnsanın Çıkmazı

         Eğitimin ülkemizde kötü olup, başka ülkelerde iyi olduğu tartışma götüren bir durumdur.Zira eğitime yüklenen misyon; insan yetiştirme ve insanlığımıza erişme amacının dışına çıkmıştır.Eğitim,...
16 Ocak 2018

FERT VE DEVLET

                     1980'li dönemlerde gençler arasında çok çetin tartışmalar yaşardık.Taraflar savunduğu ve reddettiği konularda fevkalade içten ve samimi idi.Herbirimizin gözden kaçan...
10 Aralık 2017

VAROLMAK İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞIMIZ

        Amerikalı bir antropolog,  iptidai insanın  başat niteliğini  ' baktığında ağacı görüp ormanı göremeyen kişi' ifadesi ile  izah ediyor.Batı,  geri kalmışlığı 'iptidai,...
12 Kasım 2017

HÜSRAN

Hayat içerisinde acı'nın çekici kıldığı olaylarda, aktörleri açısından olayın meydana geliş biçimini izah ve ifade eden en belirgin kavram 'Hüsran' olsa gerekir.Hüsran'ı en anlaşılabilir ifade ile 'Bir gayeye ulaşma...
29 Ekim 2017

Yeni Nesillere Uyarlanamayan Dil ve Düşünce

          Hafta sonu genç bir kızımızla sohbet ettik.Diyor ki;'Allah eğer böylesi sınırsız bir gücün sahibi ise, niçin kendini tatmin için bizi akıl almaz oyunlarla meşgul ediyor?Bizi tamamen iyi veya kötü şeklinde...
22 Ekim 2017

'Evrim Teorisi' Üzerinden Derinlik Tartışması

             Evrim teorisi hala müslümanların gündeminde birbirlerini küfür-iman bağlamında itham ederek heyecanlı bir biçimde yer kaplıyor.Bu tartışmanın yapılma biçimi ve taraflara ayrışma şekli, bir...
17 Eylül 2017

İhtiyacımız Olan Şey Tuz'dur

           Bulunduğumuz durumun nedenini  bilgi, istikamet veya kaynak kaybı ile izah edemeyiz.Zira kaybını öne süreceğimiz her şey kendi dönemlerine hayat verdiğinden daha düzenli bir biçimde elimizin altındadır.Buna...
16 Ağustos 2017

SANAYİ TOPLUMU OLMANIN GETİRDİĞİ PROBLEMLER

              Batı toplumu üç yüz yıl şikayet ettiği sorunlarını tartışarak vardığı noktada endüstriye dayalı bir yaşam biçimine ulaştı.İçinde yaşadığı sınıfa dayalı problemlerini...
10 Temmuz 2017

YÜZLEŞME

         İnsan tabiatı gereği hep en güzelini, en iyisini ister.Fakat iş, arzu ettiklerini elde etmek için verilecek çabaya, gösterilecek özene, sarfedilecek emeğe gelince tersine döner.Oysa arzu ettiklerini...
04 Haziran 2017

ANLAMLANDIRMA ARACIMIZ OLARAK 'KELİME'

     ‘Kelime',  çocukluğumdan beri, üzerinde düşünüp de,  zihnimde demlenme sürecinin  bitmediği ender kavramlardan biridir. Eski çağdan beri ‘bilgi varlıkta ikamet eder' görüşü hakimdir.Fakat...
29 Nisan 2017

BİTMEYEN SİSTEM ARAYIŞIMIZ

            Tarihte uzun dönem sessizliğinin beslediği hırs ve kazanma arzusu, batıyı makyavelist temelde bir başarı hedefine yönlendirdi.Mezkur medeniyetin başarıyı elde etme kararlılığı, kendisini...
27 Mart 2017

Suriyenin Düşündürdükleri

       Fuat Sezgin'e hocası, batının coğrafi keşifleri daha erken yapamama nedeninin trigonometriyi yeterince kavrayamamasına dayandığını söyler.Trigonometriyi modern bilimin kullanımına servis eden Müslümanlardır...
25 Aralık 2016

Vahyin Anlaşılma Zemini

         Modern yaşam biçiminde, sancılı  çözüm arayışında pusulanın, dini gösterdiği anlarda  ‘vahyi anlayamamak' gibi bir problem öne sürülür.Oysa bir şeyi anlayamamanın  çözüm yolu  sanıldığından...
16 Kasım 2016

Üç Asırlık Yaramız (II)

           Üç  asırdır   çözüm mahfilini rakip medeniyet unsurlarına  terketmemiz bizim zillet nedenimizdir.Tanımladığımız sorunların çözümleri, bize  tarihte rol sahibi olmayı bahşeden ...
30 Ekim 2016

Üç Asırlık Yaramız

         Karlofça anlaşması ile birlikte yaşadığımız ilk toprak kaybı mensubu olduğumuz medeniyet haznesinde uzun süredir görüp, gerçekleştirilemeyen  sıkıntıların belirgin bir şekilde dışa vurumuydu.Yaşanılan...
09 Ekim 2016

KURBAN

         Allah insanı yaratmış ve onun varolmasını isteyerek ona yeryüzünü imar edecek  bir misyon tayin etmiş, sorumluluk yüklemiştir.İnsanoğlunu,  verilen üstün özellikler ve ilahi yetenekler...
11 Eylül 2016

TARİHİ GERÇEKLİĞİMİZ VE VAROLMA SAVAŞIMIZ

         Karlofça anlaşmasıyla belirginleşen saf dışına itilme sürecinde,  savaş kaybeden bir medeniyetin çocukları olarak yeni kurulan devletle yaşama biçimimizi tayin ederken, makas değiştirdik.Tuhaf...
16 Ağustos 2016

DARBE İLE NE YAPILMAK İSTENİYOR?

             İçinde yaşadığımız yüzyıla girmeden 1999 yılında ABD başkanı Bill Clinton ülkemizi ziyaretinde ‘'Önümüzdeki yüzyılın şekillenmesinde Türkiye son derece önemli bir...
07 Ağustos 2016

İRADEYE İHANET OLARAK ''DARBE''

                Birkaç ay önce Amerikada bir gazetede; ‘'Türkiyede yakın zamana kadar darbe yapılacağa'' şeklinde bir yazı yayımlandığında kimse ciddiye...
17 Temmuz 2016

BAYRAMLARIMIZ

       Bayramlar; insanlığa medeniyet bahşedebilmiş, yaşam yürüyüşünde üretilen güzelliklerin herkes  ile paylaşabilecek, kuşatıcı bir ufkun yansımasıdır.Yaratıcının bahşettiği bayram, mutluluğu  yüreklere...
05 Temmuz 2016

DÜŞÜNME /AKLETME

          İnsanı, yaratılanlar içerisinde diğerlerinden farklı/üstün kılan niteliği düşünebilme melekesine sahip olmasıdır.Nitekim, kadim kitabımızda Ademin yaratılışına ait süreç aktarılırken, diğer varlıkların...
18 Haziran 2016

Bireysel Eğitim Kurumu Olarak ‘’ORUÇ’’

        İnsanlık tarihi boyunca, titizlikle  tarif edildiği halde en çok istismar edilerek anlamı özünden uzaklaştırılan kavram ‘Din' olmuştur.Din, hayatı var edenine bağlayarak yaşamı düzenleyen...
05 Haziran 2016

İNSAN VE VASAT

             İnsan, ancak içi ve dışı arasındaki dengeyi yakalayarak insanlığını elde edebilir.Kendi varlığında ulaşabileceği zirve, elde edeceği vasat boyutundadır.Belki hiçbir varlıkta olmayan bu ikilem,...
29 Mayıs 2016

Batı ve Biz Üzerine Son Bir Değerlendirme

                 Vahiy perspektifinde şirkin en büyük günah kabul edilip yasak edilme nedenlerinden birisi de insanın kendi eliyle kendi önüne ördüğü duvar olup, aşılamayacak engeller icat etmesidir.Geçmiş...
08 Mayıs 2016

BATI VE BİZ IV

             İslam medeniyetinin ilke ve sınırları vahiy çerçevesinde tayin edilerek çizilmiştir.Vahiy ve Resulullahın uygulaması, İslam toplumunun yaşama biçimine dair temel tavsiye ve teklifini kabaca şura'ya...
24 Nisan 2016

BATI VE BİZ III

                   'Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzerler.” İbn Haldun                Medeniyetlerin yapıtaşlarını oluşturan...
27 Mart 2016

BATI ve BİZ II

              İslamın insanlar arasında oluşturmaya çalıştığı yaşam biçimi Ademin yaratılışı ile birlikte başlar.İlk İnsanın yaratılışı, yaratılış gayesi, sahibi olduğu yetenekler,insanın eylemlerini...
20 Mart 2016

BATI VE BİZ

                   Ulaşılan her sonuç bir oluşum sürecine tabidir.Hiç bir şey birden bire olmaz.Elde edilen sonucun üstü kazındığında karşımıza, o sonucu devşiren sebepler silsilesi çıkar.Bu...
13 Mart 2016

OKUMALAR

         Her insan kendi özüne zerkedilen hedefe ulaşmanın adayı olarak doğar.İnsan olarak doğsa da insan olarak kalma ihtimali kendi çabasına bağlıdır.Önüne çıkan  engelleri kendi yeteneklerini kullanarak aşar.Eğer...
06 Mart 2016

TEKFİR VE GELENEK

             İnsanların bir arada yaşamak için uzun bir süre içerisinde sorunlar karşısındaki  çözümlerini, akıl yürütmelerini, tecrübelerini katarak  oluşturdukları sistem...
28 Şubat 2016

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

Samuel Huntington'un , uluslar arası ittifak veya ihtilafların temelinde belirleyici unsurun medeniyetlerin olduğunu söylemesinin üzerinden yirmi yılı aşkın bir süre geçti.Bu tez, seküler tabanlı batı medeniyeti için yeni gibi gözükse...
21 Şubat 2016
banner768
15
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:42
İkindi 16:42
Akşam 20:12
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner637