Muhammed Nusret / Son Makaleleri

Muhammed Nusret / Bütün Yazıları

banner600

banner534

Muhammed Nusret

Bütün Yazıları

Muhammed Nusret

Yaşam Biçimimizin Travmatik Olaylarla İlişkisi

              Sanırım 2005 yılları gibiydi.İstanbulda akşam geç vakitlerde bir parka uğradım.Bahçede delikanlının biri, şirin iki adet köpek yavrusuyla ilgileniyordu.Yaklaşıp köpeği okşamaya çalıştım...
05 Ocak 2019

ÜLKEYİ Mİ, İDEOLOJİLERİMİZİ Mİ YÜCELTELİM?

               Bir arkadaşım oyun oynarken; 'rakibinin aklını almadan galibiyet alamazsın ' derdi.Aklımızı, kendi ellerimizle öyle bir kaybettik ki, ne soruyu isabetli sorabiliyoruz, ne de yanlışı...
21 Ekim 2018

İNSANLIĞIMIZI ÇEVREMİZLE KAZANIRIZ

          İbn-ü Haldun, Umran ilminin mahiyetini izah ederken, felsefenin olması gerekeni belirleyip, tezinin çevresinde döndüğünü ve hayatı kotarmakta başarısız olduğunu ifade eder.Bu tesbitinin arkasından, hali düzenlemekte...
24 Eylül 2018

ASABİYET

               Yahudiler varlık ve mefkürelerini sürdürmek için kitaplarını ve inançlarını muharref biçime sokmaktan çekinmediler.Peki ne oldu?İnanç ve akidelerinden savrulanlar varlık ve mülklerinde...
03 Eylül 2018

DEVLET ve ERDEM

           İnsanlık tarih boyunca kendini merkeze koyarak yaşamını sürdürecek, mutluluk arayışına cevap verecek bir sistem arayışı içinde olmuştur.Sistem arayışının özünü, istediklerini tek başına elde...
15 Temmuz 2018

İMAN VE İNKARIN SORGULANMAYAN KRİTERLERİ

           Bilmek güzeldir.Bilmemek anlaşılıp tolere edilebilir.Fakat bildiğini sanmak ve her şeyi bu temelde değerlendirmek, insanı felakete sürükleyen zandan ibarettir.Zanda ise Hakk'dan pay yoktur.(53/28)Muhterem...
03 Haziran 2018

Umut ve İman

                Allaha iman eşliğinde her meyus dönemde insanın içinde tekrar yeşeren, bizi diri tutan bir umut boy verir.Aslında insan 'umud'u' kadar vardır.Zira umut etmek; yaşam tasavvurunda...
13 Mayıs 2018

Özgür Olmadan İnsan Olabilirmiyiz? II

           Peki, kişi neye karşı mücadele ederek özgürlüğünü elde edecek ve belirlediği hedefe kararlı biçimde yürüme iradesinin sahibi olacak?Bu, yaşadığımız coğrafya münasebetiyle kültürel olarak çoğumuzun...
27 Şubat 2018

Özgür Olmadan İnsan Olabilirmiyiz? l

       Hayata adım atışımız ile birlikte çevremizi ve kendimizi tanımaya başladığımızda kaçınılmaz olarak ''Burası neresi?Benim burada ne işim var?'' sorularıyla başbaşa kalırız.Bu; çevremize,...
20 Şubat 2018

Modern İnsanın Çıkmazı

         Eğitimin ülkemizde kötü olup, başka ülkelerde iyi olduğu tartışma götüren bir durumdur.Zira eğitime yüklenen misyon; insan yetiştirme ve insanlığımıza erişme amacının dışına çıkmıştır.Eğitim,...
16 Ocak 2018

FERT VE DEVLET

                     1980'li dönemlerde gençler arasında çok çetin tartışmalar yaşardık.Taraflar savunduğu ve reddettiği konularda fevkalade içten ve samimi idi.Herbirimizin gözden kaçan...
10 Aralık 2017

VAROLMAK İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞIMIZ

        Amerikalı bir antropolog,  iptidai insanın  başat niteliğini  ' baktığında ağacı görüp ormanı göremeyen kişi' ifadesi ile  izah ediyor.Batı,  geri kalmışlığı 'iptidai,...
12 Kasım 2017

HÜSRAN

Hayat içerisinde acı'nın çekici kıldığı olaylarda, aktörleri açısından olayın meydana geliş biçimini izah ve ifade eden en belirgin kavram 'Hüsran' olsa gerekir.Hüsran'ı en anlaşılabilir ifade ile 'Bir gayeye ulaşma...
29 Ekim 2017

Yeni Nesillere Uyarlanamayan Dil ve Düşünce

          Hafta sonu genç bir kızımızla sohbet ettik.Diyor ki;'Allah eğer böylesi sınırsız bir gücün sahibi ise, niçin kendini tatmin için bizi akıl almaz oyunlarla meşgul ediyor?Bizi tamamen iyi veya kötü şeklinde...
22 Ekim 2017

'Evrim Teorisi' Üzerinden Derinlik Tartışması

             Evrim teorisi hala müslümanların gündeminde birbirlerini küfür-iman bağlamında itham ederek heyecanlı bir biçimde yer kaplıyor.Bu tartışmanın yapılma biçimi ve taraflara ayrışma şekli, bir...
17 Eylül 2017

İhtiyacımız Olan Şey Tuz'dur

           Bulunduğumuz durumun nedenini  bilgi, istikamet veya kaynak kaybı ile izah edemeyiz.Zira kaybını öne süreceğimiz her şey kendi dönemlerine hayat verdiğinden daha düzenli bir biçimde elimizin altındadır.Buna...
16 Ağustos 2017

SANAYİ TOPLUMU OLMANIN GETİRDİĞİ PROBLEMLER

              Batı toplumu üç yüz yıl şikayet ettiği sorunlarını tartışarak vardığı noktada endüstriye dayalı bir yaşam biçimine ulaştı.İçinde yaşadığı sınıfa dayalı problemlerini...
10 Temmuz 2017

YÜZLEŞME

         İnsan tabiatı gereği hep en güzelini, en iyisini ister.Fakat iş, arzu ettiklerini elde etmek için verilecek çabaya, gösterilecek özene, sarfedilecek emeğe gelince tersine döner.Oysa arzu ettiklerini...
04 Haziran 2017

ANLAMLANDIRMA ARACIMIZ OLARAK 'KELİME'

     ‘Kelime',  çocukluğumdan beri, üzerinde düşünüp de,  zihnimde demlenme sürecinin  bitmediği ender kavramlardan biridir. Eski çağdan beri ‘bilgi varlıkta ikamet eder' görüşü hakimdir.Fakat...
29 Nisan 2017

BİTMEYEN SİSTEM ARAYIŞIMIZ

            Tarihte uzun dönem sessizliğinin beslediği hırs ve kazanma arzusu, batıyı makyavelist temelde bir başarı hedefine yönlendirdi.Mezkur medeniyetin başarıyı elde etme kararlılığı, kendisini...
27 Mart 2017

Suriyenin Düşündürdükleri

       Fuat Sezgin'e hocası, batının coğrafi keşifleri daha erken yapamama nedeninin trigonometriyi yeterince kavrayamamasına dayandığını söyler.Trigonometriyi modern bilimin kullanımına servis eden Müslümanlardır...
25 Aralık 2016

Vahyin Anlaşılma Zemini

         Modern yaşam biçiminde, sancılı  çözüm arayışında pusulanın, dini gösterdiği anlarda  ‘vahyi anlayamamak' gibi bir problem öne sürülür.Oysa bir şeyi anlayamamanın  çözüm yolu  sanıldığından...
16 Kasım 2016

Üç Asırlık Yaramız (II)

           Üç  asırdır   çözüm mahfilini rakip medeniyet unsurlarına  terketmemiz bizim zillet nedenimizdir.Tanımladığımız sorunların çözümleri, bize  tarihte rol sahibi olmayı bahşeden ...
30 Ekim 2016

Üç Asırlık Yaramız

         Karlofça anlaşması ile birlikte yaşadığımız ilk toprak kaybı mensubu olduğumuz medeniyet haznesinde uzun süredir görüp, gerçekleştirilemeyen  sıkıntıların belirgin bir şekilde dışa vurumuydu.Yaşanılan...
09 Ekim 2016

KURBAN

         Allah insanı yaratmış ve onun varolmasını isteyerek ona yeryüzünü imar edecek  bir misyon tayin etmiş, sorumluluk yüklemiştir.İnsanoğlunu,  verilen üstün özellikler ve ilahi yetenekler...
11 Eylül 2016

TARİHİ GERÇEKLİĞİMİZ VE VAROLMA SAVAŞIMIZ

         Karlofça anlaşmasıyla belirginleşen saf dışına itilme sürecinde,  savaş kaybeden bir medeniyetin çocukları olarak yeni kurulan devletle yaşama biçimimizi tayin ederken, makas değiştirdik.Tuhaf...
16 Ağustos 2016

DARBE İLE NE YAPILMAK İSTENİYOR?

             İçinde yaşadığımız yüzyıla girmeden 1999 yılında ABD başkanı Bill Clinton ülkemizi ziyaretinde ‘'Önümüzdeki yüzyılın şekillenmesinde Türkiye son derece önemli bir...
07 Ağustos 2016

İRADEYE İHANET OLARAK ''DARBE''

                Birkaç ay önce Amerikada bir gazetede; ‘'Türkiyede yakın zamana kadar darbe yapılacağa'' şeklinde bir yazı yayımlandığında kimse ciddiye...
17 Temmuz 2016

BAYRAMLARIMIZ

       Bayramlar; insanlığa medeniyet bahşedebilmiş, yaşam yürüyüşünde üretilen güzelliklerin herkes  ile paylaşabilecek, kuşatıcı bir ufkun yansımasıdır.Yaratıcının bahşettiği bayram, mutluluğu  yüreklere...
05 Temmuz 2016

DÜŞÜNME /AKLETME

          İnsanı, yaratılanlar içerisinde diğerlerinden farklı/üstün kılan niteliği düşünebilme melekesine sahip olmasıdır.Nitekim, kadim kitabımızda Ademin yaratılışına ait süreç aktarılırken, diğer varlıkların...
18 Haziran 2016

Bireysel Eğitim Kurumu Olarak ‘’ORUÇ’’

        İnsanlık tarihi boyunca, titizlikle  tarif edildiği halde en çok istismar edilerek anlamı özünden uzaklaştırılan kavram ‘Din' olmuştur.Din, hayatı var edenine bağlayarak yaşamı düzenleyen...
05 Haziran 2016

İNSAN VE VASAT

             İnsan, ancak içi ve dışı arasındaki dengeyi yakalayarak insanlığını elde edebilir.Kendi varlığında ulaşabileceği zirve, elde edeceği vasat boyutundadır.Belki hiçbir varlıkta olmayan bu ikilem,...
29 Mayıs 2016

Batı ve Biz Üzerine Son Bir Değerlendirme

                 Vahiy perspektifinde şirkin en büyük günah kabul edilip yasak edilme nedenlerinden birisi de insanın kendi eliyle kendi önüne ördüğü duvar olup, aşılamayacak engeller icat etmesidir.Geçmiş...
08 Mayıs 2016

BATI VE BİZ IV

             İslam medeniyetinin ilke ve sınırları vahiy çerçevesinde tayin edilerek çizilmiştir.Vahiy ve Resulullahın uygulaması, İslam toplumunun yaşama biçimine dair temel tavsiye ve teklifini kabaca şura'ya...
24 Nisan 2016

BATI VE BİZ III

                   'Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzerler.” İbn Haldun                Medeniyetlerin yapıtaşlarını oluşturan...
27 Mart 2016

BATI ve BİZ II

              İslamın insanlar arasında oluşturmaya çalıştığı yaşam biçimi Ademin yaratılışı ile birlikte başlar.İlk İnsanın yaratılışı, yaratılış gayesi, sahibi olduğu yetenekler,insanın eylemlerini...
20 Mart 2016

BATI VE BİZ

                   Ulaşılan her sonuç bir oluşum sürecine tabidir.Hiç bir şey birden bire olmaz.Elde edilen sonucun üstü kazındığında karşımıza, o sonucu devşiren sebepler silsilesi çıkar.Bu...
13 Mart 2016

OKUMALAR

         Her insan kendi özüne zerkedilen hedefe ulaşmanın adayı olarak doğar.İnsan olarak doğsa da insan olarak kalma ihtimali kendi çabasına bağlıdır.Önüne çıkan  engelleri kendi yeteneklerini kullanarak aşar.Eğer...
06 Mart 2016

TEKFİR VE GELENEK

             İnsanların bir arada yaşamak için uzun bir süre içerisinde sorunlar karşısındaki  çözümlerini, akıl yürütmelerini, tecrübelerini katarak  oluşturdukları sistem...
28 Şubat 2016

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

Samuel Huntington'un , uluslar arası ittifak veya ihtilafların temelinde belirleyici unsurun medeniyetlerin olduğunu söylemesinin üzerinden yirmi yılı aşkın bir süre geçti.Bu tez, seküler tabanlı batı medeniyeti için yeni gibi gözükse...
21 Şubat 2016
15°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 18 Mayıs 2021
İmsak 03:17
Güneş 05:09
Öğle 12:41
İkindi 16:39
Akşam 20:03
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30
banner637