Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak Takip et

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak / Son Makaleleri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak / Bütün Yazıları

banner600

banner534

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak

Bütün Yazıları

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztoprak Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İMTİHAN

Yaşadığımız dünya, hepimizin malumu geçici bir yerdir. Geçici olan bir hayatta yaşanılanlar da kalıcı değildir. En azından yaşadığımız hayatta bu böyledir. Ancak geçici dünyada yapılanlar kalıcı bir âlem için azık niteliğindedir....
12 Ocak 2017

İNANCIN ZAFERİ

İnsanların ve milletlerin hayatlarında belirli dönüm noktaları vardır. Bu noktalar, getirisi ve götürüsüyle çok fazla etkileri olan anları ifade eder. 15 Temmuz'un Türkiye için ne anlama geldiği gibi… Milletin ortaya koyduğu iradeyi...
17 Temmuz 2016

İBADETİ VE AHLAKIYLA MA'MUR BİR GENÇLİK

 Bugün dünyada ülkelerin görünen yanında görünmeyen gündemleri vardır. Görünmeyenler olarak nitelendirdiklerimiz ise kalıcı gündemlerdir. Bunlardan birisi ise nüfus oranlarıdır. Ülkelerin her türlü faaliyetlerinin temel dinamiği...
21 Şubat 2016

ÜNİVERSİTELEŞEN ŞEHİR Mİ? ŞEHİRLEŞEN ÜNİVERSİTE Mİ?

Bir milletin ilerlemesi, gelişmesi insanlarını ne kadar eğittiğiyle doğru orantılıdır. Eğitim seviyesi iyi düzeyde insanlardan oluşan milletlerin hem kendilerine hem de insanlığa olumlu yönde katkıları olacağı muhakkaktır. Bir eğitim...
02 Aralık 2015

KUR'AN MÜSLÜMANLIĞI MI YOKSA PEYGAMBER MÜSLÜMANLIĞI MI

Tarihi süreç içerisinde Müslümanların geçirdiği evrelere bakılırsa, genellikle dış meselelerden ziyade kendi içlerindeki sorunlarla daha fazla meşgul oldukları görülecektir. Bu durum, hem siyasi hem de ilmi alanda benzerlik arz etmektedir....
19 Eylül 2015

ÜLKEMDE GÜLLER AÇARKEN

İnsanoğlu dünyada yalnız yaşayan bir varlık değildir. Bir anne ve babadan meydana gelmesi, etrafında en azından birinci derece yakınlarının olması, onun sosyal bir varlık olduğunu göstermektedir. Belki bazıları ilerleyen yaşlarda yalnızlığı...
26 Mayıs 2015

MÜSLÜMANLARIN ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜYLE İMTİHANI

İnsanoğlu yapısı gereği övülmeyi, taltif edilmeyi, ön plana çıkarılmayı ve üstün tutulmayı önemseyen bir varlıktır. Müspet ifadelerden hoşlanırken menfi yönlü sözleri ise sevmemektedir. Bir insanın hayatı tümüyle müspet veya menfi...
04 Mayıs 2015

ÇANAKKALE: BİR ÜMMETİN DİRİLİŞİ

İnsanoğlunun yaptığı öyle fiiller vardır ki, sadece maddi yönüyle anlamak yeterli değildir. Onun mutlaka mana boyutunu ele almak, incelemek, maddi ve manevi cephelerini bir arada değerlendirmeye tabi tutmak meselelerin anlaşılmasına vesile olacaktır....
17 Mart 2015

SÜNNET İNKÂRCILIĞINDA GÜNCELLENEN TARTIŞMA

İslâm, iki ana umde üzerinde neşvü nema bulmaktadır. Bunlar, Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in sünnetidir. Kuran-ı Kerîm, Allah Teâla'nın koruması altındadır. 1400 yıldır hiçbir değişime uğramadan muhafaza olunmaktadır....
19 Şubat 2015

ALÇAK BİLE DEĞİLLER, BİLAKİS ÇUKURLAR

Hak ile Batılın savaşı, dünya kurulduğundan bugüne kadar sürmektedir. Kıyamete kadar da süreceği muhakkaktır. Her şey zıddıyla kaimdir fehvasınca hak ile batılı anlamanın yolu zıddıyla tarif etmek gerekmektedir. Günlük hayatımız içinde...
19 Ocak 2015

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR KÖPRÜ: OSMANLICA

İnsanoğlu, duygu, düşünce ve isteklerinin dışa vurumunu iletişim kanallarıyla gerçekleştirmektedir. İletişimin çok farklı araçları bulunmaktadır. El-kol hareketleri, jest ve mimikler, görsel ve yazılı iletişim kanalları… Yazılı...
22 Aralık 2014

BİR BEN VAR BENDE BENDEN İÇERU

Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunu, bireysel ve toplumsal ilişkilerde yekpare düşünmek mümkün değildir. Aynı olaya şahitlik eden şahısların farklı tavırlar takındıkları, meseleleri değişik açılardan okudukları defalarca...
04 Aralık 2014

DİNİ DEĞERLERE KARŞI HAZIMSIZ BİR ZİHNİYETİN TAHLİLİ

Ülkemizde zaman zaman birileri belki egolarını tatmin etmek belki de kendi reklamları yapmak amacıyla milletin ana hissiyatına ters olan açıklamalar yaptığına şahit olunmaktadır. Samimi Müslümanlar söz konusu ifadeleri duyup tepki gösterince,...
10 Ekim 2014

MÜSLÜMANLAR OLARAK DUYARSIZLAŞIYOR MUYUZ?

Duyarsızlık, aslında açıklanmaya ihtiyaç duyulmayacak kadar açık, ancak anlaşılmak istenmediğinde bizlere yabancı gelecek kadar farklı veçheleri olan bir kelimedir. Duyarlı olmak, canlı, hareketli olmayı, adeta bir radar gibi olup-biteni...
11 Ağustos 2014

MÜSLÜMANLAR İÇİN TARİH TEKERRÜR EDİYOR

Hz. Peygamber (s.a.s), 'İslâm, garip geldi, garip gidecek, o gariplere selam olsun” buyururken, O'ndan sonra ümmetinin içine düşeceği haller belki de Alla Teâlâ tarafından kendisine haber verildiğine işaret etmekteydi? Daha Allah Rasûlü'nün...
09 Temmuz 2014

GÜNDEN GÜNE ERİYEN BİR DEĞER: TESETTÜR

Osmanlı İmparatorluğunun 1700'lü yıllarda başlayan gerileme süreci, devlet sisteminin yanında, bireysel ve toplumsal yaşama da etki etmeye başlamıştır. Batı değerleri her nedense, dini ve milli değerler karşısında devamlı öncellenen...
10 Haziran 2014

CEVŞEN HAKKINDA BİLDİKLERİMİZİN NE KADARI DOĞRU?

Cevşen, Farsça zırh anlamına gelmektedir. Ehl-i Beyt kanalıyla Hz. Peygamber'den nakledildiği ifade edilen duanın adıdır. Cevşen denilince ilk olarak akla Cevşen-i Kebîr gelmektedir. Ancak çok fazla bilinmese de, Cevşen-i Sağîr isimli...
09 Mayıs 2014

TEK YÖNLÜ İSLÂM ANLAYIŞIMIZ

Anlayışlar ve düşüncelerin anlam kazanması için karşıtlarının olması, onlar değerlendirilirken bütüncül olarak incelenmesi elzemdir. İnsan hayatı, bütün olarak anlamlıdır. Mesela, bir insanın sadece iyi yönlerinden bahsederseniz yanlış...
11 Nisan 2014

PROBLEMLERİ ÇÖZEN PEYGAMBER

Dünya, insanoğlu için bir imtihan hayatıdır. İmtihanın içinde, iyi anlar olabileceği gibi, sıkıntılarla da karşılaşmak mümkündür. Bireylerin farklı farklı yaratılmış olması, herkesin kendine özgü anlayış ve düşünce yapısıyla...
09 Mart 2014

KUR'AN MI YOKSA RİSÂLE OKUMAK MI DAHA SEVAP

Kur'an-ı Kerim, indirildiğinden günümüze kadar farklı tartışmaların konusu olmuştur. Bazıları onu inkâr ederken, bazıları ondan bazı ayetlerin artık günümüzde yeri yok deyip arzu ettiği tarafları görmeyi yeğlerken bazıları ise,...
22 Şubat 2014

MÜSLÜMAN KİMLİK KRİZİ YAŞAR MI?

Müslümanlar, Hz. Peygamber'in vefatından sonraki süreçte, zaman zaman güçlü zaman zaman da zayıf konumda hayatiyetlerini devam ettirmişlerdir. Kuvvetli olanların zayıfları etkileme olayı söz konusu olduğu için, Müslümanların imkân...
12 Şubat 2014

DÜNYEVİLEŞEN İSLÂM ANLAYIŞIMIZ

Dünya, Rabbimizin mahlûkat için yarattığı bir yerdir. Yaratılmışlar içinde de özellikle insan için, onun imtihanını idrak etmesi yönünde oluşturulmuş geçici bir mekândır. Geçici olan ve içinde yaşayanların misafir mesabesinde kabul...
30 Ocak 2014

MÜSLÜMANLARIN EN İYİ YAPTIĞI İŞ

Son dönemde ülkemizde yaşanan bir grup ile yöneticiler arasındaki olaylar, Müslümanlar arasında meydana gelen ne ilk ne de son mesele olacaktır. Tarihi sürece bakıldığında, daha Allah Rasûlü hayattayken Medine'de, şehrin iki ana kabilesi,...
14 Ocak 2014

İSLÂM'A KARŞI İSLÂM

Dünya kurulduğundan günümüze ve kıyamete kadar hak ile batılın savaşı devam edecektir. Doğru ile yanlışlar çarpışacaktır. Doğrunun boşalttığı alan, batıl ile doldurulmaya çalışılacaktır. Bu durum, mutlak irade sahibi Rabbimizin...
02 Aralık 2013

BİD'AT VE HURÂFELER HAYATIMIZDA NE KADAR YAŞIYOR?

Bidat, asr-ı saâdet'ten sonra ortaya çıkan, şer'î bîr delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan ve daha önce benzeri bulun­mayıp sonradan ortaya çıkan şey anlamına gelir. Hurâfe ise, mantıkî...
24 Kasım 2013

SEVMEDE VE YERMEDE BİR TÜRLÜ TUTTURULAMAYAN DENGE

İnsanoğlu, yapısı gereği, sevdiği insanların eksikliklerini görmemeyi, yerdiklerinin ise iyi taraflarını göz ardı etmeyi yeğlemektedir. Bu durum, belki de onun yapısal bir sorunu olarak veya hayata bakışta duygusal yönünün ağır basmasıyla...
17 Kasım 2013

TÜRKLER MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN ASLINI KAYBETMİŞ MİDİR?

Zaman zaman ülkemizde İslâmiyet'in Türk milletini aslından uzaklaştırıp uzaklaştırmadığı yönünde tartışmalar yaşanmaktadır. Bir taraf, bizler Müslüman olarak Araplaştık derken diğer taraf ise, İslamiyet'in milletlerin asli...
10 Kasım 2013

BATI DEĞERLERİNİ NE KADAR DA ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Her toplumun kendine göre değerleri vardır. Onlar, içinden çıktığı toplumun anlayış, düşünce, idrak, gelenek, din ve tarihsel algılarıyla oluşmuşlardır. Dolayısıyla onlara özgü hal ve davranışlardır. Her bir toplumun kendi değerleriyle...
03 Kasım 2013

SEYYİD BİLÂL HAKKINDA BİLİNENLER VE ARAŞTIRILMASI GEREKENLER

İnsan, tek boyutlu bir varlık değildir. Sadece cismani yönüyle anlamak onu tam olarak tanımamayı gerektirir. İnsanın hem maddi hem de manevi boyutu vardır. Maddi boyut, günlük yapıp ettikleri, işleri, giyim kuşamı ve ilişkileri olarak sıralanabilir....
28 Ekim 2013

KANAAT BİR HAZİNEYMİŞ BİLENE

Toplum olarak kaybettiğimiz bazı değerler vardır. Geçmişte hayatımızın parçası olan söz konusu değerler zamanla terkedilmektedir. Bizler, bunları ara ara hatırlar günümüzde olmadığından dert yanarız. Zaman zaman onların gündeme getirilmesi...
22 Ekim 2013

DEĞİŞEN BAYRAM ANLAYIŞIMIZ

Hayatımızdaki bazı anların diğerlerinden farklı bir konumu vardır. O günlere daha fazla değer veririz. Çünkü o günler, eş, dost, akrabaların kısacası birbirine değer veren ve sevenlerin mutlu olduğu, sevindiği anlardır. Bireylerin kendilerini...
14 Ekim 2013

MESLEKİ BİLGİYE VE GELİŞEN DÜNYAYA HÂKİM DİN GÖREVLİLERİ

Din, dünya kurulduktan günümüze kadar hayatın her anında ve safhasında kendini hissettiren bir umdedir. İlk insan ve Peygamber Hz. Âdem'den itibaren mücadeleler genellikle dini temellidir. Hz. Peygamberin mücadeleleri de bu meyandadır. Kendi...
06 Ekim 2013

ÜMİDİNİ KAYBEDEN HER ŞEYİNİ KAYBETMİŞTİR

Ümit, belki de hayatımızı, hayallerimizi, yaşama dair inancımızı besleyen en önemli etkendir. O, insanın hayata tutunmasını ve geleceğe daha bir aşk ve şevkle bağlanmasını, karşılaştığı sorunlarla daha fazla güçle mücadele etmesini...
29 Eylül 2013

DİNDARLIK MARJİNAL OLMAK MIDIR?

Dünyanın kurulmasından günümüze kadar geçen zamanda insan yaşamını etkileyen en önemli faktör din olmuştur. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem atamız ile birlikte düşünüldüğünde dinin ve onu yaşayan dindarların hayata bakışları,...
22 Eylül 2013

CÂMİ İLE CEMEVİ'NİN BİRLİKTELİĞİNDEN AYNI KIBLE ÇIKAR MI?

Hz. Adem atamızın inşasından itibaren camiler/mescitler inananlar için bir merkez haline gelmiştir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit Kâbe'dir. Zamanla Müslümanların artmasıyla ilk önce Medine'de daha sonra Medine dışında Müslüman...
15 Eylül 2013

EĞİTİM; İLİM, AHLÂK VE İSTİKAMET VERMEKTİR

İnsan, en son yapılan araştırmalara göre anne karnından itibaren öğrenme evresine girmektedir. Doğumla birlikte aile, okulla da öğretmenlerin etkili olduğu bir eğitim süreci yaşanmaktadır. Aslında hayatın her anı bir eğitim ve öğrenimi...
08 Eylül 2013

VİCDANIMIZ, KAÇINILMAZ BENLİĞİMİZ

Karşılaştığımız meselelerde en fazla kendi kendimize muhatap olduğumuz merci vicdanımızdır. Vicdan, Arapça buldu manasına gelen vecede kökünden türeme bir kelimedir. Kelime anlamı aslında her şeyi anlatmaktadır. Karşılaştığımız...
02 Eylül 2013

İSLÂM DÜNYASI DİYE BİR DÜNYA VAR MIDIR?

Dünya kurulduğundan bugüne kadar hak ile batılın mücadelesi yaşanmaktadır. İlahi irade, hakkın karşısına batılı oluşturarak hakkın değerini ortaya koymuştur. Hak ve batılın dünya sistemine yansıması, ilahi mesajın yanında ve karşısında...
25 Ağustos 2013

KARDEŞLİĞİN BİR BEDELİ VAR

Kardeşlik, biyolojik ve ideal olmak üzere iki yönü olan bir umdedir. Biyolojik kardeşlik, aynı anne ve babadan meydana gelme sonucu gerçekleşirken, ideal kardeşlik, aynı hedef, amaç ve ideoloji etrafında kümelenen insanlar arasında meydana gelmektedir....
17 Ağustos 2013

YA RASÛLELLÂH! BİZ SENİN EMANETİNE SAHİP ÇIKAMADIK

Ya Rasûlellâh! - 1434 yıl önce müşriklerin verdikleri bin türlü sıkıntılar arasında ulaştırmaya çalıştığın mesajların bugün kulakları sağır, gönülleri İslâm'dan ziyade dünya nimetlerine açık, hakikat karşısında gözleri...
03 Ağustos 2013
banner651
banner638
21°
az bulutlu
banner629
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
banner639
Namaz Vakti 06 Haziran 2020
İmsak 02:55
Güneş 04:57
Öğle 12:43
İkindi 16:44
Akşam 20:19
Yatsı 22:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
banner635
banner637