Volkan Yaşar Berber Takip et

Volkan Yaşar Berber / Son Makaleleri

Volkan Yaşar Berber / Bütün Yazıları

banner600

banner534

Volkan Yaşar Berber

Bütün Yazıları

Volkan Yaşar Berber

ERDEMLİ İNSAN OLMAK

ERDEMLİ İNSAN OLMAK Dilin her insandaki nefsi terbiyesi itibariyle dışa vurumu farkındalık gösterir ki, kalpten sürekli suretler alan dil bunları söylerken karşısındakinin fikir ve düşüncelerine de özen ve önem veremeyebilir. Nefsin terbiyesi...
06 Eylül 2022

ÖNCE BİZ YAŞADIK

ÖNCE BİZ YAŞADIK Türk toplumlarında mahalle halkı birbirine kefildir yani bu Osmanlı geleneğinden bu zamane süregelmiş adettir. Eski hukuk sisteminde nezir adı altında halk arasında kefalete kadar süregelen bir anlayışla, o saha halkının...
06 Eylül 2022

GERZE ANTİK ARAUANNA

GERZE ANTİK ARAUANNA Gerze'nin ilk bilinen yerleşik (8km)'lik alan M.Ö 1800 yılında olduğudur. Hitit belgelerinde Gerze 'Arauanna” olarak adlandırılır ki… Sinop Arkeolojisince Gerze Köşk Hüyük'te geç Kalkolitik döneme...
02 Ağustos 2022

AVRUPA'DA TEMİZLİK

AVRUPA ‘DA TEMİZLİK Avrupa tarihi geçmişten günümüze anlatılırken medeniyetin beşiği, medeni insanların yeri telaffuz edilirken bizlere Rönesans, Reform, Aydınlanma çağı empoze edilir ki.. Sanki ortak ve tek çizgi üzerindeymişizcesine...
08 Haziran 2022

HEYET'İ VÜKALANIN GAFLETİ

HEY'ET-İ VÜKELA'NIN GAFLETİ Başkumandanlığını Süleyman Paşa'nın yaptığı 1878 senesi Rumeli cephesinde nagihani emirler geç de olsa yerine getirildiği gibi Yıldız'ında iç meselelerinin cepheye yansımaları sonucunda...
06 Mayıs 2022

SÖMÜRGECİ ÇAĞDAŞLIK

SÖMÜRGECİ ÇAĞDAŞLIK Çağdaşlaşma adı altında geçmişten günümüze süregelen sömürgecilik akımının öncüleri her daim batı milletleri olmuştur. Demokratik, laiklik kavramlarıyla siyasi, ekonomik, toplumsal dengesizliklerin sağlanılması...
06 Mayıs 2022

SIR GENÇLİKTE SAKLI

SIR GENÇLİKTE SAKLI Gençlik iyi değerlendirilirse bir imkana dönüşür aksi halde geçmiş senelerimizi çöpe atmış oluruz. Ergenlik döneminde en belirgin özellikleri cesaretli, coşkulu, adaletli, idealizimli ve baskın olmaktır gençlerin hülyası...
14 Nisan 2022

KARABAĞ TEYAKKUZU ARİFE

KARABAĞ TEYAKKUZ'U ARİFANE Tarih her zaman doğruları neşr eder. Ulaştığımız araştırma eserlerinde Ermeniler hakkında bir çok bilgi yer almaktadır. Ermeniler hakkında geçmişe dayandırılarak aslen önem arz eden eski eserlerin başında...
14 Nisan 2022

DÜNYADA TÜRKİYE GERÇEĞİ

DÜNYA'DA TÜRKİYE GERÇEĞİ Aydın kesimi olarak anılanlar artık hikaye yazmayı bırakarak gerçeklere aşina olmayı öğrenerek her gün aynı konuları işleyeceklerine bu yazılarda, düşünebileceğiniz, muhtelif açılardan ele alarak geleceğe...
20 Mart 2022

DOSTUM GİBİ DAVRANAN DÜŞMANLAR

DOSTUM GİBİ DAVRANAN DÜŞMANLAR Dış güçlerin ideali daima kendi politik siyasetlerine razı etmek olup varılan iktidarı düşürmek için iç-dış şer odakları harekete geçirmektir ki bunların altyapısını oluşturabilmek adına zamane çalışmalarını...
02 Mart 2022

ANADOLU DA ERMENİ FAALİYETLERİ

ANADOLU'DA ERMENİ FAALİYETLERİ Aslen Osmanlı Ermenilerinde milliyetçilik hareketlerinin başlaması XIX. Yüzyılın ikinci yarısı denilebilinir. Şöyle ki 1860'da Hayırsever Cemiyeti sonrası peşine Hayırseverler Cemiyeti, Araratlı...
02 Mart 2022

KÜLTÜR BELDESİ SİNOP

KÜLTÜR BELDESİ SİNOP Karadeniz'in incisi Sinop şehrinin sosyal, idari, ekonomik ve kültürel değerlerini araştırabilmek için arşivlerin yanı sıra günümüze kadar var olamamış kıymetlilerini de göz ardı etmemek gerekli.., Tapu ve Kadastro...
13 Şubat 2022

EMPERYALİZM ÇAĞRISI

EMPERYALİZM ÇAĞRISI Osmanlı Devleti'ni Batılılaşma aşaması 1700'li yılların sonundan itibaren başlar ki zamane büyük global akımdan nasibini de almıştır. 1700'lü yılların sonlarından itibaren Avrupa ülkeleri birbirlerinin...
04 Şubat 2022

ERMENİ AZINLIĞINDA SALGIN

ERMENİ AZINLIĞINDA SALGIN Balkan savaşları sonrası bulaşıcı hastalıklarla mücadele edebilme peşi sıra gelen savaşlar sebebiyle çok zorlaşmış idi. Tümgeneral Dr. Ekrem Şadi Kavur, Balkan savaşını kastederek; bu savaş sonrası terhis...
04 Şubat 2022

BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ

BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ Uzun zamandır basın olsun medya olsun sürekli takibimdeyimdir ki, yarın herhangibir şey karşısında bu icraatlar, konuşmalar memleketin aleyhine cereyan edebilir. Global hayat standartlarından çok aşağı seviyede yaşam...
11 Ocak 2022

ÇANAKKALE RUHU

ÇANAKKALE RUHU Osmanlı Devletinin akıbeti Çanakkale'nin muzafferiyatına bağlıydı. Göz alabildiğince onbinlerce yurttaş Çanakkale'nin kurtuluşu için yakarışlarıyla canlarını feda etmişlerdir. Anadolu insanında öyle bir imanı...
11 Ocak 2022

DİMAĞDA YOZLAŞMA

DİMAĞDA YOZLAŞMA Her milletin kendi tarihini yazmakla şereflenmesinden daha doğal ne olabilir diye düşünürken karşımıza Dünya haritasını alarak hiç kendimize sorduk mu..? Biz bunun neresindeyiz ki, gerçek yüzlerini göstermeden emellerine...
17 Aralık 2021

AMERİKA YENİ DÜNYA DÜZENİ

AMERİKA YENİ DÜNYA DÜZENİ Amerika Birleşik Devleti dünyanın çeşitli yerlerinden göç eden ırkların kolonileşmesiyle devletleşmiştir. İngiltere'ye bağımlı olarak 1783 yılına kadar idare edilerek Cumhuriyetini ilan etmişti aslen...
21 Kasım 2021

DEİZM YOLU ATEİSTLİK

DEİZM YOLU ATEİSTLİK İnsanlık tarihinin kabullerini, emek sahipleri lehine veya aleyhine akıl yorma erdemliliği daim biz akıl ve mantık sahibi insanlarız. Dünyayı, kainatı imar ve inşa da aracıların kullanıldığı kanaatiyle sürekli soruşturulan...
12 Kasım 2021

DOĞU AKDENİZ VE TÜRK İSLAM HAKİMİYETİ

DOĞU AKDENIZ TÜRK ve İSLAM HAKİMİYETİ İslam öncesi Türk Tarihi kaynaklarının ekseriyatı Çince idi. Türk boyları tarihimizin her devresi için önem arz etmektedir. Yakın Tarihimizde yaşanmışlıkların sadece son birkaç Hanedana bağlı...
12 Kasım 2021

TEHLİKELİ BOYUT İSLAMFOBİ

TEHLİKELİ BOYUT İSLAMFOBİ Her toplumun ve devletin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirebilmesi için kamu işletmeciliği ile özel sektör işletmeciliğini birlikte ve uyum içinde sürdürebilmesi muhtelif alanlarda çok iyi organize...
10 Ekim 2021

KÜLTÜRÜMÜZDE MEZARET

KÜLTÜRÜMÜZDE MEZARET Kültür ve inanç dünyasında birçok bilgiyi de ihtiva eden mezarlar zamane olası yaşantı biçimi hakkında bilgiler taşırlar. Ziyaret yeri, ziyaretgah yani ölünün gömüldüğü yer, makber manasını taşıyarak atalarımızı...
10 Ekim 2021

KANUNİ'NİN GÜNLÜĞÜ VE MOHAÇ

KANUNİ'NİN GÜNLÜĞÜ VE MOHAÇ Kanuni Sultan Süleyman, Hakdin İslamı daha da ileri sınırlara ulaştırmak gayesiyle 23 Nisan 1526 tarihinde Avrupa'da Tuna'nın kolları Sava ve Drava üzerinde iki geniş köprü yapılmasını emrederek...
10 Ekim 2021

ALMAN ETNİK FELSEFESİNİN İÇERİĞİ

ALMAN ETNİK FELSEFESİ'NİN İÇERİĞİ Almanların II. Dünya savaşı bahanesiyle ırkçılığı ön plana alarak yüzbinlerce mazlumu esir ederek kah kamplarda kah zindanlarda işkencelere maruz bırakarak öldürdükleri bilindiği gibi derin...
19 Eylül 2021

ANADOLU DA AZINLIK OKULLARI

ANADOLU'DA AZINLIK OKULLARI Azınlıklara tanınan imtiyazlıklar Anadolu'da birçok eğitim okullarının açılmasına fırsat vermiştir. Okulların ekonomik geliri genelde kurucuları veya vakıflar aracılığıyla olduğu gibi dış devletlerin...
19 Eylül 2021

ANADOLU RUMLARI VE YUNANLILAR

ANADOLU RUMLARI VE YUNANLILAR Osmanlı zamanı Anadolu'da yerleşke Rumlarının varlığı arşivlerde geniş yer almasa da Anadolu Eyaleti'nin Hüdavendigar Livası'nın on altıncı yüzyılın ilk yarısına ait Genel Sayım Defteri'nde...
19 Eylül 2021

DEDİĞİMİ YAP YAPTIĞIMI YAPMA

DEDİĞİMİ YAP YAPTIĞIMI YAPMA Geçmişte olduğu gibi var olan tüm kaynakları sömürerek yükselenler yeni dünya düzeninde de varlıklarını sürdürebilmek için arayışlarını genişleterek Güneydoğu Asya'da, Ortadoğu da kendilerine...
04 Ağustos 2021

TİMURHAN HALİFELİĞİ

TİMUR HAN HALİFELİĞİ Timur Han. İslam alimlerine büyük destekler vererek saygı gösteriyorken dualarıyla sınırlarını çok fazla genişletmişti. Oysa; ‘'Biz ki, Mülük-ı Türan, Emir-i Türkistanız!, ‘'Biz ki Türkoğlu Türküz!.''...
04 Ağustos 2021

ANADOLU EMPERYALİST GÜÇLER

ANADOLU DA EMPERYALİST GÜÇLER Tarihte daim emperyalist güçler derin devletler gizli güçler vb. yazılır söylenir ama hiçbir zaman ben yaptım veya yaptırdım diyerekten kamuoyunun karşısına çıkmazlar çıkamazlar çünkü sömürgecilik içlerine...
13 Haziran 2021

ÇİZEN ELLER

ÇİZEN ELLER Bu yazımı kaleme almadan evvel uzun bir süre var olan olağanüstü yaşanmışlıkları izlemek gereği duydum ki, Çin de başlayan tüm dünyayı sarıp sarmalayan varlığından başta şüphe duyduğumuz virüsün ülkelere neler yaşattığına...
13 Haziran 2021

BİRBİRİMİZE YARDIM EDİYORUZ

BİRBİRİMİZE YARDIM EDİYORUZ Modernizimle birlikte gelişen dogmalardan, insanoğlunun çıkarlarına istifade ettiği geçmişte görüldüğü gibi zamanımızda da süregeldiği kanaatindeyimdir. Öğretenin daim ideallerine hizmet ettiği şekilde...
09 Mayıs 2021

OSMANLI MASONLUĞU

Dünyanın en eski derneği olan masonluk, batıda özellikle Fransız ihtilalinden sonra su yüzüne çıkmış ve kapitalizmin gelişmesi ile birlikte sermayenin uluslar arası dayanışmasının önemli araçlarından biri olarak burjuva sınıfının...
09 Mayıs 2021

ORTADOĞU'DA İSRAİL TESİRİ

Osmanlı Devleti'nin parçalanmasıyla müstakil birçok devletlerin oluşturulması elbet Siyonizm ve emperyalizmin güç birliğinin sonucudur. Bu arada bu yeni devletlerin geçmiş tarihlerinin de yine aynı akıl tarafından oluşturulması bu devletleri...
13 Nisan 2021

TARİHİN IŞIĞINDA ŞARK DİYARI

Dünya coğrafyasının kalpgahı niteliğindeki Mezopotamya ve Orta Doğu geçmişten gelen ticari ve ekonomik değeri 18. Yüzyılda önemini yitirse de 19. Yüzyılda yeraltı kaynaklarının önemsenmesiyle tekrar bu coğrafyalar da haritalar çizilmesine,...
13 Nisan 2021

KÜLLİ İRADE'DEN CÜZ'İ İRADE'YE

MASA KÜÇÜK PASTA BÜYÜK Kimilerine göre birleştirici kimilerine göre ayrıştırıcı rol üstlenen seçilmişler adıyla anılanlar her nedense dünya da olup bitenlerin tek sebebidirler. Düşünelim geçmişe doğru gidelim yıllar yılı süre...
03 Nisan 2021

DÜNYA’DA TÜRKİYE GERÇEĞİ

Aydın kesimi olarak anılanlar artık hikaye yazmayı bırakarak gerçeklere aşina olmayı öğrenerek her gün aynı konuları işleyeceklerine bu yazılarda, düşünebileceğiniz, muhtelif açılardan ele alarak geleceğe odaklanılmalıdır. Düne kadar,...
11 Şubat 2021
21
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 30 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1
banner637