banner600

banner534

Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Serhat Özşahin, önümüzdeki Salı günü yapılacak olan ve 4 adayın yarıştığı rektörlük seçimi öncesi, adaylardan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair konuştu. Rektörlük...

02 Temmuz 2015, 22:54 Vitrinhaber
Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Serhat Özşahin, önümüzdeki Salı günü yapılacak olan ve 4 adayın yarıştığı rektörlük seçimi öncesi, adaylardan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair konuştu.

Rektörlük seçimi ve projeleriyle ilgili soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Dalgın ile yapılar pöportajla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Vitrinhaber: Nihat bey, 2015-2019 döneminde Sinop Üniversitesinde Rektör düzeyinde bir değişimin gerekli olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?

Prof. Dr. Nihat Dalgın:  Bu sorunuza dönük olarak öncelikle Üniversitemizde vuku bulan birkaç şey anlatayım, sonrasında değişime gerek olup olmadığı hususunda birlikte karar verelim:  Rektör seçimleri sonrasında, ikinci sırada oy alınmasına rağmen atanmışsınız, herkesi kucaklamanız gerekirken, sizin yanınızda olup size oy vermeyenlere Sinop Üniversitesini dar ediyorsunuz; bu sebeple birçok yardımcı doçent burayı terk ediyor; doçent ve prof. düzeyindekilerin buradan gitmelerini sağlayamıyorsanız da onlarla soğuk savaşa devam ediyorsunuz, birçoğuyla bugün konuşmuyor, görüştüğünüzde selamlaşıp el sıkışamıyorsunuz.  Altı fakülteniz var, üçünün dekanlığını elinizde tutuyorsunuz. Sosyal baskılar neticesinde Boyabat’a profesör getiriyorsunuz, sayın hocamızı asaleten dekan olarak atamıyorsunuz, kendi kontrolünüzü her an sağlayabilmek için vekâleten görevlendiriyorsunuz. Yeni kurulmuş olan Mimarlık Mühendislik Fakültesi için bir profesör buluyorsunuz, ancak dekanlığını yine elinizden bırakmıyor, söz konusu hocamızı dekan olarak atamıyorsunuz. On kadar profesör bulunan Su Ürünleri Fakültesi dekanlığını elinizden asla bırakmıyorsunuz. Sonrasında Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden gelişim, atılım bekliyorsunuz. Bu mümkün değil. Bu yanlış yönetim neticesinde geçen yıl Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesine öğrenci alınamadı, bir yıl heba oldu.  Sorumluluğu ehil kişilerle paylaşmadıkça Üniversitede beklendiği şekilde gelişme, atılım olmaz. Diğer taraftan sizin seçtiğiniz idareciler idare ettikleri kurumdakilerle kavgaya tutuşurlar da siz de seyirci kalırsanız orada huzur olmaz, iş üretilmez, kargaşa olur. 

Eğitim Fakültesi dekanı olan arkadaşımız Fakülte yönetimini yok saydığından, alacağı elemanlar için bir türlü jüri oluşturamıyor. Fakülte Yönetim Kurulu’nda alınması gereken kararlar, sıklıkla Üniversite yönetimine geliyor. Hata nerede? Hata, yönetici olarak seçtiğiniz  – özellikle kendinizin arayıp bulduğu – idarecileri çağırıp,  arkadaşlar fakültenizdeki öğretim elemanlarıyla uyumlu çalışmaya gayret edin, sorun çıkmasını istemiyorum, demeyip, ilgili Fakültelerde olup bitene seyirci kalmanız, biraz da bundan zevk alıyor olmanızdır. Bu türden ikazlarda bulunmayıp,  bir de aksine, “ben buradayım, siz istediğiniz teklifi Fakülte yönetiminden geçiremezseniz, Üniversite Yönetimine havale edin, burada bizim çoğunluğumuz var, geçiririz”, derseniz, o kurumda huzur olmaz, işler aksar, neticede kargaşa olur. 

Yetki verdiğiniz kimseyi denetlemelisiniz, aşikâre hata yaptığında göreviniz, hatasını örtbas etmek değil, onu hesaba çekmek ve verdiğiniz emaneti geri almaktır. Seçim sürecinde üç beş oy kaybedilmesi pahasına da olsa yapılması gerekeni yaparsanız siz gerçek lidersiniz demektir. Bunu yapamazsanız adil bir idareci, saygın bir yönetici olamazsınız. Adil bir idareci ve saygın bir yönetici olabilmek içinse ince hesaplarınız olmamalı, açık, şeffaf ve her görevi, Hakk’ın rızasına ulaştıracak bir araç olarak görmelisiniz. Ancak bu takdirde o yöneticiler adaleti sağlayabilir, herkes tarafından kucaklanabilir ve minnetle anılırlar. 

Ayrıca şunu da ifade etmek isterim: Millî ve dinî görgümüz, görülen olumsuzlukları bir şekilde değiştirmek için insanın elinden gelen ne ise onu ortaya koymasını gerekli görür. Bizim de bu Üniversite’ye Rektör adayı oluşumuzun arka planında, süregelen olumsuzluklara engel olma, adaleti sağlama ve sonuçta insanların müreffeh bir şekilde bilim üreterek ülkeye katkı sağlayacakları imkânları ortaya koyma düşüncesi vardır. Bu samimi niyetimizle biz, daha huzurlu ve daha saygın bir üniversite kurmanın zor olmadığını kısa zamanda göstereceğiz inşallah!   

Vitrinhaber:
Sayın Hocam, Rektör olarak atanmanız durumunda gerçekleştirmeyi tasarladığınız projelerinizden bahsedebilir misiniz? 

Prof. Dr. Nihat Dalgın:
 
BOŞ KADROLAR LİYAKATLİ ELLERE TESLİM EDİLECEK:
Az önce de ifade ettiğim üzere Üniversite bünyesinde birçok yönetim kadrosu vekaletle yürütülmekte veya rektörlük uhdesinde tutulmaktadır. Üniversitemiz içerisinde bu kadrolar için liyakat sahibi olan arkadaşlarımız elbette mevcut. Yapılacak ilk iş, bu tür atıl kadroların liyakatli ellere teslim edilmesi ve bu sayede doğal işleyişin önünün açılması olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak değinilmesi gereken bir konu daha var ki o da üniversitemizde iç huzurun sağlanması meselesidir. Öyle görüyor ve öyle inanıyorum ki bölümlerde bilim faaliyeti yürüten arkadaşlara hakları olan değer verildiğinde iç huzurun tesisi hızla sağlanmaya başlayacaktır. Yönetim erkinin, bir avuç insanla paylaşılması ve siyasi kanaatlerin kadro ve makam görevlendirmelerinde gözetilen başlıca ölçüt olması, huzuru baltalayan temel noktalardır. Biz, bu hatalara düşmemeye çabalayacağız. Bunun neticesinde kısa süre içinde üniversitemizde iç huzuru sağlayabileceğimize inanıyorum. 

ATIL BÖLÜMLER AKTİF HALE GETİRİLECEK VE ÖĞRENCİ SAYISI ARTIRILACAK:
Üniversitemizde ivedilikle ele alınması gereken diğer bir konu da atıl bölümler ile ilgilidir. Halen bölüm olarak açık bulunmakla birlikte hoca veya öğrenci bulunmaması sebebiyle işlevsiz kalan bazı bölümlerin varlığı herkesin malumudur. Özellikle hoca eksikliği sebebiyle atıl kalan bölümlerimizin işlevsel kılınması için yapılması gereken ne ise yapılacak, atılması gereken adımlar hızlı bir şekilde atılacak ve bu bölümlerimiz de üniversitemiz için dinamizm unsuru haline getirilmeye çalışılacaktır. Bu çaba ile üniversitemizdeki öğrenci sayısının artırılması hamlesine doğrudan hizmet edilmiş olacaktır. Kaba bir hesapla dört yıllık ölçekte Sinop il merkezindeki öğrenci sayımızı %300, üniversite genelinde ise %100 oranında artırmayı, yani öğrenci mevcudumuzu 12000’e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bölümleri aktif hale getirme politikasının bu hedefimizi gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdiğini rahatlıkla ifade edebilirim. 

YÜKSEK KAPASİTELİ KONGRE MERKEZİ AÇILACAK: 
Kent ormanı mevkiinde konuşlanacak olan 2. Kampus alanında kurmayı planladığımız Yüksek kapasiteli Kongre Merkezi projesidir. Bu projenin üniversitemize olduğu kadar şehrimize de ciddi bir katma değer sağlayacağını söyleyebilirim. 

ÜNİVERSİTE ŞEHİR İLE BULUŞACAK:
Halen üniversitemiz bünyesinde kurulmuş bulunan ancak faaliyetlerine henüz aktif olarak başlayamamış olan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mahmut Kefevi İslami İlimler Araştırma Merkezi’nin yer tahsisatı Sinop şehir merkezinde yapılacak, bu sayede kent – üniversite bütünleşmesini sağlayacak olan kurslar ve seminerler düzenlenmesi yoluyla üniversitesiyle barışık bir şehir idealine hizmet edilmeye çalışılacaktır. Bunlara ilave olarak uygun mekan bulunması halinde “Güzel Sanatlar Fakültesi”nin yerleşkesi de Sinop Şehir merkezi’nde oluşturulacak ve üniversitemiz şehri ile bütünleşik bir dokuya sahip kılınmaya çalışılacaktır.

MESKEN SORUNUNA NEŞTER VURULACAK
Üniversitemiz personelinin en önemli problemlerinden biri ve üniversitemizin yeni eleman edinme noktasında muhatap olduğu sorunların belki en önemlisi barınma ihtiyacı konusudur. Bu konuyla ilgili prensipte karara bağlanmış proje hazırlığımızın olduğunu da ifade etmek isterim. Yüksek ihtimalle TOKİ bünyesinde, şayet pürüz çıkarsa anlaşılacak herhangi bir müteahhit ile yapılacak protokol ile Üniversitemiz personelinin bu sıkıntısını giderme ve ideal yaşam alanlarının teşekkülü için öncülük etme niyetimizin bulunduğunu söylemek isterim. Umuyorum ki Sinop üniversitesi yeni dönemde aslında elde etmeyi çoktan hak ettiği bu güzelliklere birlikte yürüteceğimiz azimli yürüyüş sayesinde kolaylıkla kavuşacaktır. 

Vitrinhaber: Sayın hocam ilave etmek istediğiniz başka bir husus varsa onu da dinlemek ve okurlarımızla paylaşmak isteriz.

Prof. Dr. Nihat Dalgın: 
Sayın Rektörün öğretim elemanları üzerindeki baskıyı kaldırarak, özgürce oy vermelerine imkan sağlaması gerekir. Öğretim elemanlarımızın da hiçbir baskıya aldırış etmeden vicdanlarının rahat edebileceği bir adaya oy vermelerini diliyorum. Özellikle akademisyen kardeşlerimin oylarına ipotek koymak isteyenlere imkan vermeyerek medenî cesaretlerini ortaya koymalarını istiyorum. Şu gün itibariyle çok daha rahat ve açık konuşuyorum: Ağustos başında ufuktan yeni bir yıldız doğacak; ışığı herkesi kapsayacaktır. Seçim sonrasında Sinop’ta ve Sinop Üniversitesi’nde yeni bir dönem başlayacaktır. Bu dönemin oluşmasında ve üniversitemizde sevgi medeniyetinin kurulmasında herkesin katkılarını bekliyorum.

Vitrinhaber:
Sayın Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyor, seçim sürecinde ve sonrasında başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Nihat Dalgın:
 Ben nezaketinizden dolayı size teşekkür ediyor, bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı bildiriyorum.
Yorumlar (38)
Sinop üniversitesi ve mensupları bunu hak etmiyor......... 6 yıl önce
hem fakülte ya da yüksekokul yönetim kurullarından geçmeyen ya da hiç gündeme gelmeyen kararlar üniversite yönetim kurulunda görüşülürken sesini çıkartma kaos olmasın diye altına imza at sonra bundan şikayet et, hem mevcut rektör öğretim elemanlarına baskı yapıyor özgürce oy vermelerini sağlamıyor de yök üyesi bir prof. hocayı getirtip oy verecek bir grup hoca üzerinde algı operasyonu düzenle. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.mevcut rektörde seçilmek için her yolu mübah görmüştü sizde. birbirinizden yok farkınız, tek farkınız adınız.
akademisyen 6 yıl önce
nihat hoca, üniversitedeki mevcut gidişatı gerçekten çok güzel tahlil etmiş. malesef üniversitemiz burada anlatıldığı gibi. nihat hocanın yeni dönemde bu kara bulutları dağıtabileceğine inanıyorum. bahsedilen projelerin sinop a kazandırılması gerçekten hem şehre hem üniversitemize atılım yaptırır. seçim sürecinde başarılar nihat hocam
oy verecek bir akademisyen 6 yıl önce
sayın nihat hocam siz daha seçilmeden saldırıya geçtiniz belliki sizde aynı yoldasınız. üniversite yönetim kurulunu çözüm noktası gösteriyorsunuz ancak sizde yönetim kurulunun bir üyesi olarak herşeyin altına imza atmadınızmı bu kadrolaşmanın ve huzursuzluğun en sorumlularından biri sizsiniz. madem bu yanlışlıkları biliyordunuzda neden hiç sesinizi çıkarmadını. şimdiden ünivesiteyi baskı altına almak ve haksız rekabey yaratmak için yok üyesi prof dr. ibrahim hatipoğlunu getirip oy verecek hocaları toplayıp neden baskı oluşturdunuz neden seçimlere sahibe karıştırıyorsunuz belliki siz şimdiden huzursuzlığa talipsiniz
itiraz 6 yıl önce
itiraz etmediğini nereden biliyorsunuz senato yönetiminde bulunması herşeyi kabul etmesi gerekmiyor bakın sedat hocaya daha önceki dönemde rektör adayı olmasına rağmen şimdiki rektörle arası iyi olmamasına rağmen recep bircan döneminde dekanlık yaptı ve şimdide aday ama kimse bundan bahsetmiyor... bide el insaf röportajı nasıl okudunuz nerenizle anladınız kime nasıl saldırmış ? bi de haksız rekabatte bahsediyorsunuz malum bir rektör adayı önce müsaid sonrada ilim yayma cemiyetinin kendisine destek verdiğine dair yalan yanlış haber yaptı ne oldu neden geri çekti demek ki fosmuş peki size neden bu haberlerin altına o rektör adayına haksız rekaber var diye yazmadınız...vel hasıl üniveristede tek çözüm noktasının nihat hocanın olduğunu herkes iyi biliyor diğer rektör adayları hepsi diğer rektör adaylarıyla kanlı pıçaklı nihat hocanın dışında kim seçilirse seçilsin üniversitede barış ortamını olmayağını herkes iyi biliyor.
oy verecek bir akademisyen 6 yıl önce
arkadaşım üniversitede akademisyen olmadığın kesin sende iyi biliyorsun ki mevcut rektör adaylarının içinde herkesi kuçaklayan bi nihat hoca diğerleri için aynı şey söylenemez. tam aksine recep beyin sedat beyin kamil beyin seçildiğini düşünün millet kavga etmekten öç almak akademisyenliğie vakit ayıramaz.
fakir memur 6 yıl önce
hocam toki veya mütaahhitle buraya bize ev yapsanız varya milletin o kadar duasını alırsınız ki şimdiden hocam i̇nşallah rektör olursunuz bu mübarek günde duam sizinle hocam
Boş vaadlere tokuz Nihat Hoca 6 yıl önce
bir önceki dönemde aynı vaadlerle rektör hoca geldi,üniversitenin hali ortada.siz içinde bulunduğunuz senato ve yönetim kurulunu eleştiriyorsunuz,acaba bunun farkındamısınız?sinopu ve üniversiteyi tanımanız için daha zamana ihtiyacınız var,yanınızda gezdirdiğiniz iki öğretim üyeside rektör hocanın yanında olup üniversitenin iyi!!! bildiği kişiler,bence onlarla yola çıkmanız sizin tercihlerinizi ortaya koyuyor.şimdiden etrafınızdaki öğretim üyelerinin verdiği huzursuzluğu önleyememiş biri için üniversitede huzuru sağlamak,çok iddialı bir vaad,üniversitenin kaybedecek bir 4 yılı daha yok arkadaşlar,stklar,karar vericiler!!! lütfen karar verirken iyi düşünün,selametle...
emn 6 yıl önce
mevcut yönettimin içinde olan, beraberce bir çok haksız uygulama ve atamalara imza atan bir öğretim kadrosu samsunda olan, sinopa haftada bir gelen bir öğretin üyesinin bu eleştirileri yapması ne kadar adilane bir tutumdur.
daha şimdiden seçimde oy kullanacak öğretim üyelerine baskı yapmak için yök başkanını türlüoyunlarla sinopa getireceksin, sonar haktan hukuktan adaletten bahsetmek bi ilahiyatçıya hiç yakışır mı?
yalanlarla, iftiralarla santajlarla bu üniversite yönetilmez, siz daha seçime girmeden insanlar arasına nifak sokmaya mı çalışıyorsunuz.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
14°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 13 Mayıs 2021
İmsak 03:26
Güneş 05:14
Öğle 12:41
İkindi 16:37
Akşam 19:57
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 35 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 35 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29
banner637