banner600

banner756

banner534

Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Serhat Özşahin, önümüzdeki Salı günü yapılacak olan ve 4 adayın yarıştığı rektörlük seçimi öncesi, adaylardan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair konuştu. Rektörlük...

02 Temmuz 2015, 22:54 Vitrinhaber
Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Serhat Özşahin, önümüzdeki Salı günü yapılacak olan ve 4 adayın yarıştığı rektörlük seçimi öncesi, adaylardan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dalgın ile gündeme dair konuştu.

Rektörlük seçimi ve projeleriyle ilgili soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Dalgın ile yapılar pöportajla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Vitrinhaber: Nihat bey, 2015-2019 döneminde Sinop Üniversitesinde Rektör düzeyinde bir değişimin gerekli olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?

Prof. Dr. Nihat Dalgın:  Bu sorunuza dönük olarak öncelikle Üniversitemizde vuku bulan birkaç şey anlatayım, sonrasında değişime gerek olup olmadığı hususunda birlikte karar verelim:  Rektör seçimleri sonrasında, ikinci sırada oy alınmasına rağmen atanmışsınız, herkesi kucaklamanız gerekirken, sizin yanınızda olup size oy vermeyenlere Sinop Üniversitesini dar ediyorsunuz; bu sebeple birçok yardımcı doçent burayı terk ediyor; doçent ve prof. düzeyindekilerin buradan gitmelerini sağlayamıyorsanız da onlarla soğuk savaşa devam ediyorsunuz, birçoğuyla bugün konuşmuyor, görüştüğünüzde selamlaşıp el sıkışamıyorsunuz.  Altı fakülteniz var, üçünün dekanlığını elinizde tutuyorsunuz. Sosyal baskılar neticesinde Boyabat’a profesör getiriyorsunuz, sayın hocamızı asaleten dekan olarak atamıyorsunuz, kendi kontrolünüzü her an sağlayabilmek için vekâleten görevlendiriyorsunuz. Yeni kurulmuş olan Mimarlık Mühendislik Fakültesi için bir profesör buluyorsunuz, ancak dekanlığını yine elinizden bırakmıyor, söz konusu hocamızı dekan olarak atamıyorsunuz. On kadar profesör bulunan Su Ürünleri Fakültesi dekanlığını elinizden asla bırakmıyorsunuz. Sonrasında Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden gelişim, atılım bekliyorsunuz. Bu mümkün değil. Bu yanlış yönetim neticesinde geçen yıl Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesine öğrenci alınamadı, bir yıl heba oldu.  Sorumluluğu ehil kişilerle paylaşmadıkça Üniversitede beklendiği şekilde gelişme, atılım olmaz. Diğer taraftan sizin seçtiğiniz idareciler idare ettikleri kurumdakilerle kavgaya tutuşurlar da siz de seyirci kalırsanız orada huzur olmaz, iş üretilmez, kargaşa olur. 

Eğitim Fakültesi dekanı olan arkadaşımız Fakülte yönetimini yok saydığından, alacağı elemanlar için bir türlü jüri oluşturamıyor. Fakülte Yönetim Kurulu’nda alınması gereken kararlar, sıklıkla Üniversite yönetimine geliyor. Hata nerede? Hata, yönetici olarak seçtiğiniz  – özellikle kendinizin arayıp bulduğu – idarecileri çağırıp,  arkadaşlar fakültenizdeki öğretim elemanlarıyla uyumlu çalışmaya gayret edin, sorun çıkmasını istemiyorum, demeyip, ilgili Fakültelerde olup bitene seyirci kalmanız, biraz da bundan zevk alıyor olmanızdır. Bu türden ikazlarda bulunmayıp,  bir de aksine, “ben buradayım, siz istediğiniz teklifi Fakülte yönetiminden geçiremezseniz, Üniversite Yönetimine havale edin, burada bizim çoğunluğumuz var, geçiririz”, derseniz, o kurumda huzur olmaz, işler aksar, neticede kargaşa olur. 

Yetki verdiğiniz kimseyi denetlemelisiniz, aşikâre hata yaptığında göreviniz, hatasını örtbas etmek değil, onu hesaba çekmek ve verdiğiniz emaneti geri almaktır. Seçim sürecinde üç beş oy kaybedilmesi pahasına da olsa yapılması gerekeni yaparsanız siz gerçek lidersiniz demektir. Bunu yapamazsanız adil bir idareci, saygın bir yönetici olamazsınız. Adil bir idareci ve saygın bir yönetici olabilmek içinse ince hesaplarınız olmamalı, açık, şeffaf ve her görevi, Hakk’ın rızasına ulaştıracak bir araç olarak görmelisiniz. Ancak bu takdirde o yöneticiler adaleti sağlayabilir, herkes tarafından kucaklanabilir ve minnetle anılırlar. 

Ayrıca şunu da ifade etmek isterim: Millî ve dinî görgümüz, görülen olumsuzlukları bir şekilde değiştirmek için insanın elinden gelen ne ise onu ortaya koymasını gerekli görür. Bizim de bu Üniversite’ye Rektör adayı oluşumuzun arka planında, süregelen olumsuzluklara engel olma, adaleti sağlama ve sonuçta insanların müreffeh bir şekilde bilim üreterek ülkeye katkı sağlayacakları imkânları ortaya koyma düşüncesi vardır. Bu samimi niyetimizle biz, daha huzurlu ve daha saygın bir üniversite kurmanın zor olmadığını kısa zamanda göstereceğiz inşallah!   

Vitrinhaber:
Sayın Hocam, Rektör olarak atanmanız durumunda gerçekleştirmeyi tasarladığınız projelerinizden bahsedebilir misiniz? 

Prof. Dr. Nihat Dalgın:
 
BOŞ KADROLAR LİYAKATLİ ELLERE TESLİM EDİLECEK:
Az önce de ifade ettiğim üzere Üniversite bünyesinde birçok yönetim kadrosu vekaletle yürütülmekte veya rektörlük uhdesinde tutulmaktadır. Üniversitemiz içerisinde bu kadrolar için liyakat sahibi olan arkadaşlarımız elbette mevcut. Yapılacak ilk iş, bu tür atıl kadroların liyakatli ellere teslim edilmesi ve bu sayede doğal işleyişin önünün açılması olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak değinilmesi gereken bir konu daha var ki o da üniversitemizde iç huzurun sağlanması meselesidir. Öyle görüyor ve öyle inanıyorum ki bölümlerde bilim faaliyeti yürüten arkadaşlara hakları olan değer verildiğinde iç huzurun tesisi hızla sağlanmaya başlayacaktır. Yönetim erkinin, bir avuç insanla paylaşılması ve siyasi kanaatlerin kadro ve makam görevlendirmelerinde gözetilen başlıca ölçüt olması, huzuru baltalayan temel noktalardır. Biz, bu hatalara düşmemeye çabalayacağız. Bunun neticesinde kısa süre içinde üniversitemizde iç huzuru sağlayabileceğimize inanıyorum. 

ATIL BÖLÜMLER AKTİF HALE GETİRİLECEK VE ÖĞRENCİ SAYISI ARTIRILACAK:
Üniversitemizde ivedilikle ele alınması gereken diğer bir konu da atıl bölümler ile ilgilidir. Halen bölüm olarak açık bulunmakla birlikte hoca veya öğrenci bulunmaması sebebiyle işlevsiz kalan bazı bölümlerin varlığı herkesin malumudur. Özellikle hoca eksikliği sebebiyle atıl kalan bölümlerimizin işlevsel kılınması için yapılması gereken ne ise yapılacak, atılması gereken adımlar hızlı bir şekilde atılacak ve bu bölümlerimiz de üniversitemiz için dinamizm unsuru haline getirilmeye çalışılacaktır. Bu çaba ile üniversitemizdeki öğrenci sayısının artırılması hamlesine doğrudan hizmet edilmiş olacaktır. Kaba bir hesapla dört yıllık ölçekte Sinop il merkezindeki öğrenci sayımızı %300, üniversite genelinde ise %100 oranında artırmayı, yani öğrenci mevcudumuzu 12000’e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bölümleri aktif hale getirme politikasının bu hedefimizi gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdiğini rahatlıkla ifade edebilirim. 

YÜKSEK KAPASİTELİ KONGRE MERKEZİ AÇILACAK: 
Kent ormanı mevkiinde konuşlanacak olan 2. Kampus alanında kurmayı planladığımız Yüksek kapasiteli Kongre Merkezi projesidir. Bu projenin üniversitemize olduğu kadar şehrimize de ciddi bir katma değer sağlayacağını söyleyebilirim. 

ÜNİVERSİTE ŞEHİR İLE BULUŞACAK:
Halen üniversitemiz bünyesinde kurulmuş bulunan ancak faaliyetlerine henüz aktif olarak başlayamamış olan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mahmut Kefevi İslami İlimler Araştırma Merkezi’nin yer tahsisatı Sinop şehir merkezinde yapılacak, bu sayede kent – üniversite bütünleşmesini sağlayacak olan kurslar ve seminerler düzenlenmesi yoluyla üniversitesiyle barışık bir şehir idealine hizmet edilmeye çalışılacaktır. Bunlara ilave olarak uygun mekan bulunması halinde “Güzel Sanatlar Fakültesi”nin yerleşkesi de Sinop Şehir merkezi’nde oluşturulacak ve üniversitemiz şehri ile bütünleşik bir dokuya sahip kılınmaya çalışılacaktır.

MESKEN SORUNUNA NEŞTER VURULACAK
Üniversitemiz personelinin en önemli problemlerinden biri ve üniversitemizin yeni eleman edinme noktasında muhatap olduğu sorunların belki en önemlisi barınma ihtiyacı konusudur. Bu konuyla ilgili prensipte karara bağlanmış proje hazırlığımızın olduğunu da ifade etmek isterim. Yüksek ihtimalle TOKİ bünyesinde, şayet pürüz çıkarsa anlaşılacak herhangi bir müteahhit ile yapılacak protokol ile Üniversitemiz personelinin bu sıkıntısını giderme ve ideal yaşam alanlarının teşekkülü için öncülük etme niyetimizin bulunduğunu söylemek isterim. Umuyorum ki Sinop üniversitesi yeni dönemde aslında elde etmeyi çoktan hak ettiği bu güzelliklere birlikte yürüteceğimiz azimli yürüyüş sayesinde kolaylıkla kavuşacaktır. 

Vitrinhaber: Sayın hocam ilave etmek istediğiniz başka bir husus varsa onu da dinlemek ve okurlarımızla paylaşmak isteriz.

Prof. Dr. Nihat Dalgın: 
Sayın Rektörün öğretim elemanları üzerindeki baskıyı kaldırarak, özgürce oy vermelerine imkan sağlaması gerekir. Öğretim elemanlarımızın da hiçbir baskıya aldırış etmeden vicdanlarının rahat edebileceği bir adaya oy vermelerini diliyorum. Özellikle akademisyen kardeşlerimin oylarına ipotek koymak isteyenlere imkan vermeyerek medenî cesaretlerini ortaya koymalarını istiyorum. Şu gün itibariyle çok daha rahat ve açık konuşuyorum: Ağustos başında ufuktan yeni bir yıldız doğacak; ışığı herkesi kapsayacaktır. Seçim sonrasında Sinop’ta ve Sinop Üniversitesi’nde yeni bir dönem başlayacaktır. Bu dönemin oluşmasında ve üniversitemizde sevgi medeniyetinin kurulmasında herkesin katkılarını bekliyorum.

Vitrinhaber:
Sayın Hocam vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyor, seçim sürecinde ve sonrasında başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Nihat Dalgın:
 Ben nezaketinizden dolayı size teşekkür ediyor, bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı bildiriyorum.
Yorumlar (38)
Sinop üniversitesi ve mensupları bunu hak etmiyor......... 7 yıl önce
hem fakülte ya da yüksekokul yönetim kurullarından geçmeyen ya da hiç gündeme gelmeyen kararlar üniversite yönetim kurulunda görüşülürken sesini çıkartma kaos olmasın diye altına imza at sonra bundan şikayet et, hem mevcut rektör öğretim elemanlarına baskı yapıyor özgürce oy vermelerini sağlamıyor de yök üyesi bir prof. hocayı getirtip oy verecek bir grup hoca üzerinde algı operasyonu düzenle. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.mevcut rektörde seçilmek için her yolu mübah görmüştü sizde. birbirinizden yok farkınız, tek farkınız adınız.
akademisyen 7 yıl önce
nihat hoca, üniversitedeki mevcut gidişatı gerçekten çok güzel tahlil etmiş. malesef üniversitemiz burada anlatıldığı gibi. nihat hocanın yeni dönemde bu kara bulutları dağıtabileceğine inanıyorum. bahsedilen projelerin sinop a kazandırılması gerçekten hem şehre hem üniversitemize atılım yaptırır. seçim sürecinde başarılar nihat hocam
oy verecek bir akademisyen 7 yıl önce
sayın nihat hocam siz daha seçilmeden saldırıya geçtiniz belliki sizde aynı yoldasınız. üniversite yönetim kurulunu çözüm noktası gösteriyorsunuz ancak sizde yönetim kurulunun bir üyesi olarak herşeyin altına imza atmadınızmı bu kadrolaşmanın ve huzursuzluğun en sorumlularından biri sizsiniz. madem bu yanlışlıkları biliyordunuzda neden hiç sesinizi çıkarmadını. şimdiden ünivesiteyi baskı altına almak ve haksız rekabey yaratmak için yok üyesi prof dr. ibrahim hatipoğlunu getirip oy verecek hocaları toplayıp neden baskı oluşturdunuz neden seçimlere sahibe karıştırıyorsunuz belliki siz şimdiden huzursuzlığa talipsiniz
itiraz 7 yıl önce
itiraz etmediğini nereden biliyorsunuz senato yönetiminde bulunması herşeyi kabul etmesi gerekmiyor bakın sedat hocaya daha önceki dönemde rektör adayı olmasına rağmen şimdiki rektörle arası iyi olmamasına rağmen recep bircan döneminde dekanlık yaptı ve şimdide aday ama kimse bundan bahsetmiyor... bide el insaf röportajı nasıl okudunuz nerenizle anladınız kime nasıl saldırmış ? bi de haksız rekabatte bahsediyorsunuz malum bir rektör adayı önce müsaid sonrada ilim yayma cemiyetinin kendisine destek verdiğine dair yalan yanlış haber yaptı ne oldu neden geri çekti demek ki fosmuş peki size neden bu haberlerin altına o rektör adayına haksız rekaber var diye yazmadınız...vel hasıl üniveristede tek çözüm noktasının nihat hocanın olduğunu herkes iyi biliyor diğer rektör adayları hepsi diğer rektör adaylarıyla kanlı pıçaklı nihat hocanın dışında kim seçilirse seçilsin üniversitede barış ortamını olmayağını herkes iyi biliyor.
oy verecek bir akademisyen 7 yıl önce
arkadaşım üniversitede akademisyen olmadığın kesin sende iyi biliyorsun ki mevcut rektör adaylarının içinde herkesi kuçaklayan bi nihat hoca diğerleri için aynı şey söylenemez. tam aksine recep beyin sedat beyin kamil beyin seçildiğini düşünün millet kavga etmekten öç almak akademisyenliğie vakit ayıramaz.
fakir memur 7 yıl önce
hocam toki veya mütaahhitle buraya bize ev yapsanız varya milletin o kadar duasını alırsınız ki şimdiden hocam i̇nşallah rektör olursunuz bu mübarek günde duam sizinle hocam
Boş vaadlere tokuz Nihat Hoca 7 yıl önce
bir önceki dönemde aynı vaadlerle rektör hoca geldi,üniversitenin hali ortada.siz içinde bulunduğunuz senato ve yönetim kurulunu eleştiriyorsunuz,acaba bunun farkındamısınız?sinopu ve üniversiteyi tanımanız için daha zamana ihtiyacınız var,yanınızda gezdirdiğiniz iki öğretim üyeside rektör hocanın yanında olup üniversitenin iyi!!! bildiği kişiler,bence onlarla yola çıkmanız sizin tercihlerinizi ortaya koyuyor.şimdiden etrafınızdaki öğretim üyelerinin verdiği huzursuzluğu önleyememiş biri için üniversitede huzuru sağlamak,çok iddialı bir vaad,üniversitenin kaybedecek bir 4 yılı daha yok arkadaşlar,stklar,karar vericiler!!! lütfen karar verirken iyi düşünün,selametle...
emn 7 yıl önce
mevcut yönettimin içinde olan, beraberce bir çok haksız uygulama ve atamalara imza atan bir öğretim kadrosu samsunda olan, sinopa haftada bir gelen bir öğretin üyesinin bu eleştirileri yapması ne kadar adilane bir tutumdur.
daha şimdiden seçimde oy kullanacak öğretim üyelerine baskı yapmak için yök başkanını türlüoyunlarla sinopa getireceksin, sonar haktan hukuktan adaletten bahsetmek bi ilahiyatçıya hiç yakışır mı?
yalanlarla, iftiralarla santajlarla bu üniversite yönetilmez, siz daha seçime girmeden insanlar arasına nifak sokmaya mı çalışıyorsunuz.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner768
17
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:42
İkindi 16:42
Akşam 20:12
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner637