Samsun’un Kavak ilçesinde hayvancılık toplantısı yapılarak hayvan varlığı ve süt besiciliği masaya yatırıldı.

Kavak’ta hayvan varlığının artırılarak besiciliğin geliştirilmesi ve süt hayvancılığın artırılması amacıyla bölge hayvancılığı toplantıda ele alındı. Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya besiciler, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini karşılayacak tarımsal ekonomik model oluşturulması amaçlanan toplantıda ayrıca süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı gibi konular ele alındı. Kavak Tarım İlçe Müdürü Ergin Taş, kırmızı et ve süt talebinin yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla hayvancılık sektörüne küresel rekabet gücü kazandıracak yapısal reform ve politika önerilerinin geliştirilmesi için yapılması gereken konularının ele alınarak değerlendirildiğini ifade etti. Taş, hayvancılıkta ana yapının orta ve küçük işletmeler üzerine kurulmasını ve büyük işletmelerin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

ERÜ’nün THE 2023 Yılı Etki Sıralaması’ndaki başarısı ERÜ’nün THE 2023 Yılı Etki Sıralaması’ndaki başarısı

Kavak’ta tarımla uğraşan köylerde yaşayan gençlerin de giderek azaldığını belirten Taş, geliştirilecek projeler ve devletin hayvancılığa verdiği teşvik ve desteklerin iyi anlatılması halinde gençlerin köylerinde kalacaklarını söyledi. Toplantıya katılan özel sektör temsilcilerine Kavak’ta yapılacak ciddi bir çalışma ile bölgenin et ve süt veriminin bir kaç kat daha artmasının mümkün olduğunu dile getirildi.