T.C.

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Sinop İl Özel İdaresine ait olan aşağıda cinsi, markası, modeli, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale günü ve saatleri belirtilen Kamu Taşınırları 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. (Not: Taşınırların ihalesi 24 / 07 / 2024 Çarşamba günü saat 14:15’te 1 sıra nolu taşınırın satışı ile başlayacak olup; söz konusu taşınıra ait ihale işlemleri başvurularının kabulü, belge kontrolü ve satış işlemi sonuçlandırıldıktan sonra takip eden sıra numarasındaki taşınırın satış ihalesine geçilecektir.)

           S.N.

CİNSİ

MARKA

PLAKA/

TAŞINIR NO

İMAL YILI

MEVCUT DURUMU

MUH.

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİN.

İHALE TARİHİ

1

Vibrasyonlu Silindir

İNGERSOLL SD-122D

193557

2007

Çalışır (Akü Takviyesi İle)

450.000,00.-TL

13.500,00.-TL

24/07/2024

2

Ekskavatör

HYUNDAİ ROBEX 170 W3 (LASTİKLİ)

03-41001

2003

Çalışır

1.000.000,00.-TL

30.000,00.-TL

24/07/2024

3

Beko Loder

HİDROMEK HMK-101S

00-42003

2000

Onarım İle Çalışır

250.000,00.-TL

7.500,00.-TL

24/07/2024

4

Beko Loder

HİDROMEK HMK-101S

00-42004

2000

Onarım İle Çalışır

200.000,00.-TL

6.000,00.-TL

24/07/2024

5

Dozer

CATERPILLAR

00-25138

2000

Ağır Tadilat İle Çalışır

500.000,00.-TL

15.000,00.-TL

24/07/2024

6

Mobil Konkasör

BEYER JC0965-T

9104

2013

Hafif Tadilat İle Çalışır

1.800.000,00.-TL

54.000,00.-TL

24/07/2024

7

Kaya Delici

TOYO TYCD-120

87-53041

1987

Çalışmaz

70.000,00.-TL

2.100,00-TL

24/07/2024

8

Konkasör

NACE

76-37006

1976

Çalışmaz

150.000,00.-TL

4.500,00.-TL

24/07/2024

9

Kamyon

FATİH 220-26

57 AC 194

1994

Çalışmaz

215.000,00.-TL

6.450,00.-TL

24/07/2024

10

Kamyon

FATİH 170-25

57 AR 792

1993

Çalışmaz

185.000,00.-TL

5.550,00.-TL

24/07/2024

11

Kamyon

FATİH 162-25

57 AN 793

1993

Çalışmaz

170.000,00.-TL

5.100,00.-TL

24/07/2024

12

Kamyon

FATİH 170-25

57 AN 451

1998

Çalışır

200.000,00.-TL

6.000,00.-TL

24/07/2024

13

Kamyon

MERCEDES AXOR 1823

57 AU 197

2005

Çalışmaz

240.000,00.-TL

7.200,00.-TL

24/07/2024

14

Kamyon

MERCEDES AXOR 1828

57 KA 624

2007

Çalışmaz

280.000,00.-TL

8.400,00.-TL

24/07/2024

15

Özel Amaçlı Araç (İtfaiye)

İVECO MAGİRUS 60-9A

57 HD 179

1985

Çalışmaz

350.000,00.-TL

10.500,00.-TL

24/07/2024

16

Minibüs

VOLKSWAGEN COMBİ 2.4

57 AK 738

1997

Çalışmaz

150.000,00.-TL

4.500,00.-TL

24/07/2024

17

Kamyonet

FORD TRANSİT (KAPALI KASA)

57 EA 250

1998

Çalışmaz

80.000,00.-TL

2.400,00.-TL

24/07/2024

18

Kamyonet

DESOTO PD 250 (AÇIK KASA)

57 FE 911

1997

Hafif Tadilat İle Çalışır

150.000,00.-TL

4.500,00.-TL

24/07/2024

19

Sal

BORONKAY (YARI RÖMORK)

57 AS 431

1986

Çalışmaz

150.000,00.-TL

4.500,00.-TL

24/07/2024

20

14”-56” Lastik

Sökme-Takma Makinesi

ZİRVE

ZİRVE

2003

Çalışmaz

10.000,00.-TL

300,00.-TL

24/07/2024

       

1. Kamu taşınırlarının   ihaleleri yukarıda belirtilen gün ve saatte Sinop İl Özel İdaresi Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Satışa çıkarılan taşınırlar ve ihale şartnamesi, İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde, (Otogar Yanı) görülebilir ve şartnameler

ücretsiz alınabilir.

3. İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, (Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminat için Sinop İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanacak belge ile birlikte T.C. Ziraat Bankası Sinop Şb.TR52 0001 0002 2628 8924 5350 05 nolu hesaba yatırılacak. Geçici teminat banka Teminat Mektubu olarak verildiği takdirde banka teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş ve süresiz olması gerekmektedir. İstekliler girecekleri her bir ihale için belirlenen geçici teminatları, ayrı ayrı nakit olarak yatırabilecekleri veya ayrı ayrı teminat mektubu olarak sunabilecekleri gibi girecekleri ihalelerin sıra numaraları veya plaka ve taşınır numaralarını belirterek tek bir geçici teminatta verebilirler.)

b) 2024 Yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,

c) Gerçek kişilerin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerden ayrı olarak T.C. Kimlik numarasını içeren  nüfus cüzdan fotokopisi  (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),

Tüzel kişilerin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerden ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilaveten tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

e) İhaleye katılacak olanlar satışı yapılacak taşınırları; mahallinde gördüğüne, mevcut haliyle kabul ettiğine ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep etmeyeceğine dair İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden alacakları “Taşınır Görme Belgesi’ni

f) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve (c) bendinde gerçek kişilerden istenilen tüm belgeler.

4.Posta yoluyla ihaleye katılmak mümkündür ancak, bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse son ve kesin teklifi zarftaki teklif olarak kabul edilir. Postadaki vaki olabilecek gecikmeler ve telgraf/faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.                                                                                                                                                                                                                                         İlan Olunur.     

#ilangovtr Basın No ILN02059580