banner600

banner534

İmar iptal kararı Sinop için büyük bir şans

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz;  “İptal Kararı Sinop Halkı ve Sinop Belediyesi için büyük bir şanstır. Beyaz bir sayfa açılmıştır. Karar Belediye Meclisine taşınır ve yeni bir plan yapma kararı alınırsa hızlı ve doğru bir çalışma ile mağduriyetler önlenebilir” dedi. 

GÜNDEM 20.05.2019, 19:36
4842
banner704

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, düzenlediği basın toplantısı ile bölge idare mahkemesi tarafından iptal edilen Sinop imar planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sinop Hal yerinde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının karşısına geçen Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, Sinop imarına kalıcı hasar veren imar planının iptal edilmiş olmasının Sinop için büyük bir şans olduğunu belirtti. Oğuz; “Sinop Çevre Dostları Derneği,  Sinop Kent Savunma İnisiyatifinin de desteği ile, Sinop Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 116 sayılı karar ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarının, 3194 sayılı İmar Kanununa ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği müktesep hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, 

Planlardaki lejantının (gösterim tekniği) eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama (1/5000 ve 1/1000) kararlarının, üst ölçekteki planlama (1/25000) kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı, Kamu kurumlarından planın alt yapısı ile ilgili son yıllara güncel bilgi ve görüşlerin tamamının alınmadığı, Sinop’un her türlü yapısını topoğrafik, coğrafik ve mevcut yapılaşmalarını içeren hali hazır haritaların 2006 tarihli olup 2016 tarihine güncellenmediği, Planla bir bütün olan uygulamaya yönelik önem arz eden plan raporlarının yetersiz olduğu, dere yataklarının ve heyelan alanlarının etütlerinin yenilenmeden bir bölümü hiç yaptırılmadan planlamaya geçildiği, kentsel gelişme alanı olarak merkeze bağlı 4 köyün Korucuk, Bostancılı, Ordu ve Osmaniye Köyünün Belediye sınırları içersine alınmasına rağmen topoğrafik yönden çok fazla eğimli ve şevli olan Ada Mahallesi seçilmesinin yanlış bir planlama stratejisi olduğu, 1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının raporlarının yapılaşma koşullarını belirlemede yetersiz olduğu, sosyal donatılara (Okul, Sağlık Ocağı, Cami, Otopark, Spor Alanları) nüfus yoğunluğuna hizmet edecek metrekare ayrılmadığı, Koruma altındaki Taşınmaz Kültür Varlıklarını ve arkeolojik ve kentsel sitleri kapsayan Koruma İmar Planları hazırlayıp bu planlarla bütünleştirilmediği özetle Kamu Yararına hizmet etmediği tespit edilmiş olup Samsun 1. İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Samsun 1. İdare Mahkemesi Esas 2017/575 nolu ve 2019/272 Karar nolu kararı ile Sinop Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 116 sayılı kararıyla onaylanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarının İmar Mevzuatına ve Hukuka uygun olmadığı sonucuna vararak iptal etmiştir.

Bu durumda şehir girişinde ve Ada Mahallesinde örneklerini görülen şehir imarına kalıcı hasar veren uygulamaya devam edilemeyecektir. Aslında İdare Mahkemesi esas karardan önce yürütmeyi durdurma talebimize cevap vermiş olsaydı imar mevzuatına ve hukuka uygun olmayan uygulamalarla şehrimiz zarar görmemiş olacaktı. Bu gün çıkabilecek sıkıntılarla karşılaşılmayacaktı. Sinop İmar Planının iptali aynı zamanda yeni bir İmar Planı yapılıp onaylanıncaya kadar hiçbir inşa faaliyeti yapılamayacağı anlamına gelmektedir” dedi.

İPTAL KARARI SİNOP HALKI VE SİNOP BELEDİYESİ İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTIR

Verilen iptal kararının, belediye ve Sinop için büyük bir şans olduğunun altını çizen Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, yapılacak doğru bir çalışma ile tüm mağduriyetlerin giderilebileceğini söyledi. Oğuz; “İptal Kararı Sinop Halkı ve Sinop Belediyesi için büyük bir şanstır. Beyaz bir sayfa açılmıştır. Karar Belediye Meclisine taşınır ve yeni bir plan yapma kararı alınırsa hızlı ve doğru bir çalışma ile mağduriyetler önlenebilir.

Sinop Coğrafi Konumu ve Jeomorfolojik oluşumu itibariyle fazla örneği olmayan muhteşem bir yarımadadır. Konumu, deniz yoluyla ulaşımı, yumuşak iklimi, yeterli akarsuları ve bereketli topraklarıyla çok eski yıllardan beri yerleşim yeri olmuş ve günümüze zengin kültürel miras ulaşmıştır” diye konuştu. 

BELEDİYEDEN KAMU YARARINA HİZMET EDECEK BİR İMAR PLANI BEKLİYORUZ

Mevcut belediyenin kentin yapısına uygun bir imar planı yapma görevi doğduğunu ifade eden Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, Sinop Belediyesinden ilgili kuruluşlar ve halkla birlikte kamu yararına hizmet edecek yeni bir imar planı beklediklerini belirtti. Oğuz; “Bu günkü Belediyemizin doğal ve kültürel mirasımıza ayrıca yaşanabilir bir kente uygun imar planı yapma şansı doğmuştur. İkinci bir şans olarak Avrupa Birliği Projesi kapsamında Sinop Belediyesi’nin idaresi altında kent imar planlamasında dünyaca ünlü Viyana Üniversitesi Mimarlarının hazırladığı Wehdorn Sinop Master İmar planı mevcuttur. Bu planlarda, iptal edilen planda şehrimizin doğu aksında geliştirilen kentsel gelişme alanı, kum saati gibi şekliyle dar bir kıstaktan girip çıktığımız şehrimizin trafiğini düğüm haline getirecekken Wehdorn Master Planı belediye sınırları içine alınan köylerin yönünde yani batı aksında yani ana karada kentsel gelişme alanı işaret etmektedir.
Batı aksında planlanacak kentsel gelişme alanı, dikey yapılaşma yerine yatay, doğa ile bütünleşen, yeşili ve mavisi ile yaşanabilir bir kent sağlayacaktır.
Sinop Belediyesinden ilgili kuruluşlar ve halkla birlikte kamu yararına hizmet edecek yeni bir İmar Planı Beklediğimizi saygıyla kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

BU İMAR PLANI SİNOP İÇİN DEĞİL, BİR KAÇ KİŞİ İÇİN YAPILMIŞ
Düzenlenen basın toplantısında söz alan Şehir Plancısı Oya Asak, 2016 yılında kabul edilen, imar planının Sinop menfaatine değil, tam tersine birkaç kişiye rant sağlamak için hazırlanan bir imar planı olduğunu belirtti. Asak; “Yeni imar planı ile birlikte biliyorsunuz, Sinop’un girişindeki daha önce ayrık nizam olan yapılaşma tamamen bitişik nizam olarak dönüştürülmüş ve katları yükseltilerek kullanım alanları fazlalaştırılmıştır. Bu tamamen yasalara aykırıdır ve buradan kişilere rant sağlanmıştır. Şehir genelinde bazı tarihi yapıların çevresine yapılan ve görüntü kirliliğine neden olan birçok inşaata izin veren de yine aynı imar planıdır. Yine ada mahallesinde ayrık nizam olan yapılaşmanın bitişik nizama çevrilerek, silüeti perspektifi engelleyerek kişilere rant sağlanmıştır. Ayrıca sosyal donatı dediğimiz, otopark, yeşil alan, cami, okul alanı gibi mevzuatın getirdiği alanlarda yapılamamıştır. Çünkü bu alanlar tamamıyla inşaata açılmıştır. Yani bu imar planı Sinop için değil birkaç kişi için yapılmıştır. Bölge idaresinin bu planı bozma nedenlerinin başında da bunlar geliyor” dedi. 

RUHSATLARIN YENİ İMAR PLANINA GÖRE YENİLENMESİ GEREKECEK
Sinop imar planının iptal edilmesi ile birlikte inşaat ruhsatlarının da iptal edildiğinin altını çizen Şehir Plancısı Oya Asak, inşaatların, ruhsatlarının yenilenmesinin ardından yeni imar planının kuralları çerçevesinde devam edebileceğini ifade etti. Asak; “2016 yılında belediye meclisinde onanan imar planları tamamen iptal edildi. Eğer imar planı değişikliği şeklinde bir karar verilseydi alınan ruhsatlar tamamen kazanılmış hak olacaktı. Ancak planın tümüyle reddedilmesiyle bu ruhsatların da geçerliliği tamamen ortadan kalkmıştır. Yeni imar planı tamamıyla hazırlanıp onaylandıktan sonra, ruhsatlar yenilenecek ve inşaatlar bu şekilde devam edecektir” diye konuştu.
 

Kaynak: Vitrinhaber
banner707
Yorumlar (13)
BarokTurk 2 yıl önce
Yorum gereksiz ortada ne var, ne yok hepsini söylemiş .İyiki varsın hale abla.
Yol 2 yıl önce
Bostancılı' ya artık imar gelsin.
Memo 2 yıl önce
eee rant için sinopu adaya sıkıştırırsanız böyle olur açsanıza kardeşim osmaniye ordu köyü bostancılı imarını. ada 8 kat 11 kat bostancılı 2 kat
Sinoplu 2 yıl önce
Plan yapildigi gunden beri sayin yetkililer cocuk kandirir gibi vatandaslara ankaranin yanlis yaptigini hep bir agizdan anlattilar bu imar planini sunop belediyesi degilde acaba baska bir sehrin belediyesimi ihaleye verdi yanlis plan geldikten sonra teknik elamanlarla incelenip meclisten gecirilip onaylanmadimi.
SOS 2 yıl önce
Sahi bu plan denilen plansızlığı kim yapmıştı he kim kim ?
BarokTurk 2 yıl önce
Onun İsmi anılması ayıp olanlar arşivine çoktan kaldırıldı.
Yolcu 2 yıl önce
Bu kadın ve yanındakiler Sinop İçin bir çivi çakmış mıdır acaba madem yanlıştı en başından neden müdahale edilmedi ülke kurtarmış Edasıyla anlatıyorlarda arada mağdur olan Sinoplu lar ne yapacak asıl mesele bu .. sorun üreten değil sorun çözen insanlar söz sahibi olmadıkça bunları dinlemeye devam eder Sinoplu
BarokTurk 2 yıl önce
Eleştirilecek,kızılacak,çıkışılacak birileri varsa o da Sinop için değil kendi çıkarı için bu planı yapanlardır.
BarokTurk 2 yıl önce
Kim müdahale edecek tabiki yargı o da etti .Boyacı küpümü bu inceledi verdi kararı işte.Bir deli kuyuya taş atar,40 akıllı çıkarmaya uğraşır.Durum bundan ibaret.
Tersime Geldi 2 yıl önce
1-) Bundan önceki en son Onaylı imar planı 1988 yılı onaylı imar planı, bu konuşan arkadaşlar bu zamana kadar nerdeymişdi? Çünkü bütüncül plan işlerine gelmiyordu. Parsel parsel plan yapıp götürüyorlardı.
2-) Bu konuşan arkadaşlar Sinop u yarımadaya sıkıştıran, karayolu kenarına 2 kat izin veren, turizm alanlarına 3 kat izin veren 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları Bakanlıkça Onaylanırken nerdeydiler? O planlara neden itiraz etmemişler? O planları neden mahkemeye vermemişler? Sonuçta bu imar planları üst ölçek olan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarına uymak zorunda.
Yolcu 2 yıl önce
Admin kimin adamısında içeriğinde küfür hakaret olmayan yorumları dahi engelliyorsun senin de diğer gazeteci geçinenlerden farkın Yok dimi
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner706
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 12 Haziran 2021
İmsak 02:52
Güneş 04:56
Öğle 12:44
İkindi 16:46
Akşam 20:22
Yatsı 22:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner637