banner600

banner534

Asak; Valilik, Sinop imar planı için rapor hazırladı

Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak; “Sinop Valilik Makamının Sinop imar planı ile ilgili hazırladığı 37 sayfalık teknik inceleme raporunda, Sinop, nazım imar planı ve uygulama imar planının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu görülmektedir” dedi.

GÜNDEM 05.12.2019, 18:38 05.12.2019, 18:56
4917

Sinop Çevre Dostları Derneği üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek, Sinop imar planı ile ilgili valiik tarafından yapılan inceleme ve sonrasında hazırlanan 37 sayfalık rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzenlenen toplantıda konuşan Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak, Valilik makamı tarafından oluşturulan komisyon üyelerince hazırlanan 37 sayfalık inceleme raporuna göre, Sinop, nazım imar planı ve uygulama imar planının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğunun görüldüğünü söyledi. Asak; “Daha önceki basın toplantımızda Sinop Belediyesi’nin yaptığı sözde yeni planın ne kadar ucube olduğunu anlatmıştım.  Şimdi de Sinop Valilik Makamının, Sinop Belediyesi’ne gönderdiği 37 sayfalık planların teknik inceleme raporunu huzurunuzda kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Valilik Makamının komisyon üyelerince usul, şekil 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile üst ölçekli planlara uygunluk kapsamında hazırlanan inceleme raporundaki tespit ve değerlendirmeler şöyledir.
Sinop, nazım imar planı ve uygulama imar planının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu görülmektedir.

12.11.2019 tarihinde askıya çıkan yönetmelik gereği yapılması gereken Sinop İmar Planı için analiz ve sentez çalışmalarının yapılıp yapılmadığı hakkında herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Ayrıca analiz ve sentez çalışmaları güncel kurum görüşlerine göre yapılması gerekirken, plan açıklama raporunda yer verilen kurum görüşleri 2015 tarihli olup, iptal edilen 2016 planı için herhangi bir güncel kamu kurum veya kuruluşu görüşü alınmamıştır. Yönetmeliğe aykırıdır. 

Yönetmelik gereği planlarda varsa, ‘mevcut geleneksel dokunun korunması esastır’ ilkesine uyulmamış, mevcut geleneksel doku bozulmuştur” dedi.

İMAR PLANI HATALARLA DOLU
Hazırlanan imar planının hatalarla dolu olduğunu iddia eden Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak, hazırlanan rapora göre planın her haliyle yönetmeliklere de aykırı olduğunu söyledi. Asak; “Raporda yer alan bilgilerde kentin planlı ve sağlıklı olarak gelişebilmesi, yaşanabilir bir kentsel mekan oluşturulabilmesi için Sinop Kenti Nazım ve Uygulama İmar Planı, koruma amaçlı imar planının belediye sınırında eşzamanlı olarak yapılması kesin bir zorunluluk olmasına rağmen, koruma amaçlı imar planları yapılmadan 1/5.000 ölçekli nazım plan ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarında onamaya gidildiği bildiriliyor. ‘Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması esastır’ ilkesine uyulmamıştır.
Yönetmelikteki imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar ilkesine uyulmamıştır. Planda afet ve acil durumlar için ayrılmış bir mekânsal alan bulunmamaktadır.
İmar planlarının hazırlanması sürecinde yapılması zorunlu olan ve plan kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı konumunda bulunan eşik analizinin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp plana yön vermediği anlaşılmaktadır, yönetmeliğe aykırıdır.
Plan üzerindeki Ticaret –Konut, Ticaret – Turizm, Konut – Turizm – Ticaret karma kullanım alanlarında konut oranının belirlenmediği, nazım imar planı açıklama raporunda en fazla yüzde 70’inin konut kullanımında olacağının varsayıldığı ancak bunların plan üzerinde konut oranını gösterir dağılımının yapılmadığı ve planlı alanlar imar yönetmeliğine aykırı olarak karma kullanım alanlarında sadece konutun yer alabileceğine ilişkin plan hükmü getirilmiş olup, plan kendi içinde çelişmektedir denilmektedir” diye konuştu.

YENİ MAHALLELER PLANLAMAYA KATILMAMIŞTIR
Yeni imar planında Sinop Belediye sınırları içerisine dahil edilen 4 mahallenin planlamaya dahil edilmediğini ifade eden Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak, bu duruma itiraz etmek isteyenlerinde engellendiğini belirtti. Asak; “Sinop Belediye sınırları içerisine giren Korucuk, Bostancılı, Ordu ve Osmaniye mahallesi ile genişlemesine rağmen planlamaya katılmamış, göz ardı edilmiştir.
2019 Sinop İmar Planı ile iptal edilen 2016 yılı Sinop Revizyon ve İlave İmar Planında yer alan birkaç park alanının kaldırılarak yerine eğitim alanı ve teknik alanın önerildiği, taşkın alanlarının plana işlendiği, sit alanlarının plana işlendiği, bazı tarım ve mera alanlarının plan sınırları dışına çıkarıldığı, yapı yasaklı birkaç alanın plana açıldığı, sit alanından çıkarılan bir alana Ticaret – Turizm – Konut alanının önerildiği görülmüştür. 2019 Sinop İmar Planı yukarıda maddeler halinde sıralandığında üzere bu hali ile mahkemenin iptal gerekçelerini dahi ortadan kaldırmamaktadır. 
Kentin planlı ve sağlıklı olarak gelişebilmesi, yaşanılabilir bir kentsel mekan oluşturulabilmesi için, Sinop Kenti Nazım ve Uygulama İmar Planı ile Koruma Amaçlı İmar Planının tüm belediye sınırında eşzamanlı olarak yapılması kesin bir zorunluluk olmasına rağmen, eşzamanlı planlama yapılmadığı görülmüştür. Yönetmeliğe aykırıdır. ‘Tüm bu inceleme neticesinde; 2019 yılı Sinop İmar Planının imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı görülmektedir’ denilmektedir.   
Şimdi ben Sinop Belediye Başkanına soruyorum; Yeni mahalle olan, belediye sınırları içine giren Korucuk, Bostancılı, Ordu, Osmaniye mahalle muhtarlarını arayıp sizin yollarınızı yapacağım, size yeni plan yapacağım diyerek itiraz dilekçelerini neden engellemeye çalışıyorsun? Bu yaptığın plan senin deyiminle yeni plan değil mi? Niye bu mahallelerin imar planı kararlarını düzeltmedin?  Aynı zamanda yol yapmakta belediyenin asli görevidir zaten.  Başak neler vaat ediyorsun acaba?
Bu planı Sinop halkı, sivil toplum örgütleri ve yargı onaylamamıştı. Tüm bunların üzerine aynı planı ısıtıp ısıtıp neden Sinop halkının önüne sundun? Belediye imar komisyonunun reddettiği planı şimdide Sinop Valiliği 37 sayfalık teknik rapor ile reddediyor ve uygulanamayacağını belediyeye bildiriyor. Bütün bunlara rağmen hala planı askıda tutuyor geri çekmiyorsun. Amacın ne? Sinop’u katletmek mi istiyorsun? 
Sinop halkına sesleniyorum bundan sonra doğacak bütün ekonomik sıkıntıların ve sorunların sorumlusu Barış Ayhan ve plana evet diyen belediye meclis üyeleridir.  
Sinop’u ve Sinopluyu korumak adına güya başın pahasına çevreciliği kimseye bırakmıyorsun. Ama yaptığın imar planıyla Sinop’un kılcal damarlarını bile betona ve ranta kurban ediyorsunuz.  Belediye Başkanı ve CHP’li belediye meclis üyeleri çevreciliği neresinden, ne kadar anlıyorlar, anlamak mümkün değil. Bu nasıl çevrecilik? Unutma ki senden önceki belediye başkanı da kendi planlarında boğulup gitmişti. Belediye Başkanı Barış Ayhan’a bu planları istersen askıdan indirme, istersen geriye çekme, sen bildiğin yolda ilerle. Bizimde sığınma limanımız hukuk” dedi.
 

Kaynak: Vitrinhaber
banner664
Yorumlar (20)
Derya 13 ay önce
Oya hanım sizi canı yürekten tebrik ediyorum. iyiki varsınız diyorum.Sizin sayenizde Sinopla ilgili acı gerçekleri gördük.
BarokTurk 13 ay önce
Bu sinop'a İHANET plânını yapan önceki ve şimdiki belediye başkanları ile yönetimleri ,bu plânı onaylayan önceki ve şimdiki meclis üyeleri mutlaka ADLİ olarak yargılanmalıdır.
ayhan 13 ay önce
Sayın Valimize ve Oya hanıma çok teşekkürler.
Sinop Sevdalısi 13 ay önce
Çevre dostları derneğini ve Oya hanim sizi bir Sinop sevdalısıolarak Sinopun katledilmemesi icin yaptiginiz mücadele için sizi yürekten kutluyorum.Sehrimizin sızın gibi insanlara ihtiyacı var.
Tek tek 13 ay önce
VAllahi tek tek açıklamış Oya hanım Allah aşkına bu Belediye ne yapmak istiyor. Hııııı Vali de plana karşıymış, demek ki sıkıntı var. Hıııı
Pi 13 ay önce
Oya Hanım en baştan beri yanlış diyor.Valilik de plan yanlış diyor Belediye hala susuyor .Biliriz ki SUKÜT İKRARDAN GELİR
Sinoplu 13 ay önce
Askıda olan 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlar ranta hizmet etmek amaçlı yapıldığını Sinop Çevre Dostları Derneğinin açıklamaları ve Valilik raporunda da anlaşılıyor. Aynı zamanda da hukuksuz. Daha önce yargı tarafından iptal edilen plan yeniden askıda, bu planda halk yok, rant var! Kısaca" biraz da biz yiyelim" deniyor. Ama yedirmezler...
Vatandaş 13 ay önce
sen önce kendine yaptığın itfaiye arkasındaki binanın hesabını ver kaç metre yola girmişsin en azından yeni planlar yola terk ediyor yeşil alan bırakıyor çevrecinpldunuz başımıza sanki gökdelen yaptılar Sinop’a 7kat en fazla ne var bunda şehiriz biz köy değil köyümüze sahip çıkıyoruz hukuk varsa ülkemizde imar imzalanır iskanımızı alırız mağdur ettiniz bizi arsamız elimizde patladı çivi çakamıyoruz birgün toplanıp sizi yuhlarız sokağa çıkamazsın
Avukat Alara ASAK 13 ay önce
Müvekkilim hakkındaki kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haksız ithamlarınız ve suç teşkil eden yorumunuz nedeniyle hakkınızda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
GERÇEK SİNOP SEVER 13 ay önce
onu biz de duyduk itfaiye arkasındaki binanın belediyede görevli iken yaptığı işleri daha sonra bina yıllar sonra bir parçası yıkılıp yaptığı yanliş iş yüzünden geri çekildiği ve o binanında hala aile arasında yaptığı iş güzarlıkla mahkemelik olduğu şimdide gelmiş çalıştığı belediye de kendi yaptığı haksızlıkları görmeden şimdi başkalarını eleştiriyor inanmayan belediyedeki geçmişini araştırsın
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner654
10°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 26 Kasım 2020
İmsak 06:03
Güneş 07:34
Öğle 12:31
İkindi 14:56
Akşam 17:18
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7
banner637