banner600

banner534

Asak; Valilik, Sinop imar planı için rapor hazırladı

Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak; “Sinop Valilik Makamının Sinop imar planı ile ilgili hazırladığı 37 sayfalık teknik inceleme raporunda, Sinop, nazım imar planı ve uygulama imar planının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu görülmektedir” dedi.

GÜNDEM 05.12.2019, 18:38 05.12.2019, 18:56
5031

Sinop Çevre Dostları Derneği üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek, Sinop imar planı ile ilgili valiik tarafından yapılan inceleme ve sonrasında hazırlanan 37 sayfalık rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzenlenen toplantıda konuşan Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak, Valilik makamı tarafından oluşturulan komisyon üyelerince hazırlanan 37 sayfalık inceleme raporuna göre, Sinop, nazım imar planı ve uygulama imar planının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğunun görüldüğünü söyledi. Asak; “Daha önceki basın toplantımızda Sinop Belediyesi’nin yaptığı sözde yeni planın ne kadar ucube olduğunu anlatmıştım.  Şimdi de Sinop Valilik Makamının, Sinop Belediyesi’ne gönderdiği 37 sayfalık planların teknik inceleme raporunu huzurunuzda kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Valilik Makamının komisyon üyelerince usul, şekil 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile üst ölçekli planlara uygunluk kapsamında hazırlanan inceleme raporundaki tespit ve değerlendirmeler şöyledir.
Sinop, nazım imar planı ve uygulama imar planının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu görülmektedir.

12.11.2019 tarihinde askıya çıkan yönetmelik gereği yapılması gereken Sinop İmar Planı için analiz ve sentez çalışmalarının yapılıp yapılmadığı hakkında herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Ayrıca analiz ve sentez çalışmaları güncel kurum görüşlerine göre yapılması gerekirken, plan açıklama raporunda yer verilen kurum görüşleri 2015 tarihli olup, iptal edilen 2016 planı için herhangi bir güncel kamu kurum veya kuruluşu görüşü alınmamıştır. Yönetmeliğe aykırıdır. 

Yönetmelik gereği planlarda varsa, ‘mevcut geleneksel dokunun korunması esastır’ ilkesine uyulmamış, mevcut geleneksel doku bozulmuştur” dedi.

İMAR PLANI HATALARLA DOLU
Hazırlanan imar planının hatalarla dolu olduğunu iddia eden Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak, hazırlanan rapora göre planın her haliyle yönetmeliklere de aykırı olduğunu söyledi. Asak; “Raporda yer alan bilgilerde kentin planlı ve sağlıklı olarak gelişebilmesi, yaşanabilir bir kentsel mekan oluşturulabilmesi için Sinop Kenti Nazım ve Uygulama İmar Planı, koruma amaçlı imar planının belediye sınırında eşzamanlı olarak yapılması kesin bir zorunluluk olmasına rağmen, koruma amaçlı imar planları yapılmadan 1/5.000 ölçekli nazım plan ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarında onamaya gidildiği bildiriliyor. ‘Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması esastır’ ilkesine uyulmamıştır.
Yönetmelikteki imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar ilkesine uyulmamıştır. Planda afet ve acil durumlar için ayrılmış bir mekânsal alan bulunmamaktadır.
İmar planlarının hazırlanması sürecinde yapılması zorunlu olan ve plan kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı konumunda bulunan eşik analizinin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp plana yön vermediği anlaşılmaktadır, yönetmeliğe aykırıdır.
Plan üzerindeki Ticaret –Konut, Ticaret – Turizm, Konut – Turizm – Ticaret karma kullanım alanlarında konut oranının belirlenmediği, nazım imar planı açıklama raporunda en fazla yüzde 70’inin konut kullanımında olacağının varsayıldığı ancak bunların plan üzerinde konut oranını gösterir dağılımının yapılmadığı ve planlı alanlar imar yönetmeliğine aykırı olarak karma kullanım alanlarında sadece konutun yer alabileceğine ilişkin plan hükmü getirilmiş olup, plan kendi içinde çelişmektedir denilmektedir” diye konuştu.

YENİ MAHALLELER PLANLAMAYA KATILMAMIŞTIR
Yeni imar planında Sinop Belediye sınırları içerisine dahil edilen 4 mahallenin planlamaya dahil edilmediğini ifade eden Sinop Çevre Dostları Derneği Üyesi Şehir Plancısı Oya Asak, bu duruma itiraz etmek isteyenlerinde engellendiğini belirtti. Asak; “Sinop Belediye sınırları içerisine giren Korucuk, Bostancılı, Ordu ve Osmaniye mahallesi ile genişlemesine rağmen planlamaya katılmamış, göz ardı edilmiştir.
2019 Sinop İmar Planı ile iptal edilen 2016 yılı Sinop Revizyon ve İlave İmar Planında yer alan birkaç park alanının kaldırılarak yerine eğitim alanı ve teknik alanın önerildiği, taşkın alanlarının plana işlendiği, sit alanlarının plana işlendiği, bazı tarım ve mera alanlarının plan sınırları dışına çıkarıldığı, yapı yasaklı birkaç alanın plana açıldığı, sit alanından çıkarılan bir alana Ticaret – Turizm – Konut alanının önerildiği görülmüştür. 2019 Sinop İmar Planı yukarıda maddeler halinde sıralandığında üzere bu hali ile mahkemenin iptal gerekçelerini dahi ortadan kaldırmamaktadır. 
Kentin planlı ve sağlıklı olarak gelişebilmesi, yaşanılabilir bir kentsel mekan oluşturulabilmesi için, Sinop Kenti Nazım ve Uygulama İmar Planı ile Koruma Amaçlı İmar Planının tüm belediye sınırında eşzamanlı olarak yapılması kesin bir zorunluluk olmasına rağmen, eşzamanlı planlama yapılmadığı görülmüştür. Yönetmeliğe aykırıdır. ‘Tüm bu inceleme neticesinde; 2019 yılı Sinop İmar Planının imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı görülmektedir’ denilmektedir.   
Şimdi ben Sinop Belediye Başkanına soruyorum; Yeni mahalle olan, belediye sınırları içine giren Korucuk, Bostancılı, Ordu, Osmaniye mahalle muhtarlarını arayıp sizin yollarınızı yapacağım, size yeni plan yapacağım diyerek itiraz dilekçelerini neden engellemeye çalışıyorsun? Bu yaptığın plan senin deyiminle yeni plan değil mi? Niye bu mahallelerin imar planı kararlarını düzeltmedin?  Aynı zamanda yol yapmakta belediyenin asli görevidir zaten.  Başak neler vaat ediyorsun acaba?
Bu planı Sinop halkı, sivil toplum örgütleri ve yargı onaylamamıştı. Tüm bunların üzerine aynı planı ısıtıp ısıtıp neden Sinop halkının önüne sundun? Belediye imar komisyonunun reddettiği planı şimdide Sinop Valiliği 37 sayfalık teknik rapor ile reddediyor ve uygulanamayacağını belediyeye bildiriyor. Bütün bunlara rağmen hala planı askıda tutuyor geri çekmiyorsun. Amacın ne? Sinop’u katletmek mi istiyorsun? 
Sinop halkına sesleniyorum bundan sonra doğacak bütün ekonomik sıkıntıların ve sorunların sorumlusu Barış Ayhan ve plana evet diyen belediye meclis üyeleridir.  
Sinop’u ve Sinopluyu korumak adına güya başın pahasına çevreciliği kimseye bırakmıyorsun. Ama yaptığın imar planıyla Sinop’un kılcal damarlarını bile betona ve ranta kurban ediyorsunuz.  Belediye Başkanı ve CHP’li belediye meclis üyeleri çevreciliği neresinden, ne kadar anlıyorlar, anlamak mümkün değil. Bu nasıl çevrecilik? Unutma ki senden önceki belediye başkanı da kendi planlarında boğulup gitmişti. Belediye Başkanı Barış Ayhan’a bu planları istersen askıdan indirme, istersen geriye çekme, sen bildiğin yolda ilerle. Bizimde sığınma limanımız hukuk” dedi.
 

Kaynak: Vitrinhaber
banner664
Yorumlar (20)
Derya 1 yıl önce
Oya hanım sizi canı yürekten tebrik ediyorum. iyiki varsınız diyorum.Sizin sayenizde Sinopla ilgili acı gerçekleri gördük.
BarokTurk 1 yıl önce
Bu sinop'a İHANET plânını yapan önceki ve şimdiki belediye başkanları ile yönetimleri ,bu plânı onaylayan önceki ve şimdiki meclis üyeleri mutlaka ADLİ olarak yargılanmalıdır.
ayhan 1 yıl önce
Sayın Valimize ve Oya hanıma çok teşekkürler.
Sinop Sevdalısi 1 yıl önce
Çevre dostları derneğini ve Oya hanim sizi bir Sinop sevdalısıolarak Sinopun katledilmemesi icin yaptiginiz mücadele için sizi yürekten kutluyorum.Sehrimizin sızın gibi insanlara ihtiyacı var.
Tek tek 1 yıl önce
VAllahi tek tek açıklamış Oya hanım Allah aşkına bu Belediye ne yapmak istiyor. Hııııı Vali de plana karşıymış, demek ki sıkıntı var. Hıııı
Pi 1 yıl önce
Oya Hanım en baştan beri yanlış diyor.Valilik de plan yanlış diyor Belediye hala susuyor .Biliriz ki SUKÜT İKRARDAN GELİR
Sinoplu 1 yıl önce
Askıda olan 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlar ranta hizmet etmek amaçlı yapıldığını Sinop Çevre Dostları Derneğinin açıklamaları ve Valilik raporunda da anlaşılıyor. Aynı zamanda da hukuksuz. Daha önce yargı tarafından iptal edilen plan yeniden askıda, bu planda halk yok, rant var! Kısaca" biraz da biz yiyelim" deniyor. Ama yedirmezler...
Vatandaş 1 yıl önce
sen önce kendine yaptığın itfaiye arkasındaki binanın hesabını ver kaç metre yola girmişsin en azından yeni planlar yola terk ediyor yeşil alan bırakıyor çevrecinpldunuz başımıza sanki gökdelen yaptılar Sinop’a 7kat en fazla ne var bunda şehiriz biz köy değil köyümüze sahip çıkıyoruz hukuk varsa ülkemizde imar imzalanır iskanımızı alırız mağdur ettiniz bizi arsamız elimizde patladı çivi çakamıyoruz birgün toplanıp sizi yuhlarız sokağa çıkamazsın
Avukat Alara ASAK 1 yıl önce
Müvekkilim hakkındaki kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haksız ithamlarınız ve suç teşkil eden yorumunuz nedeniyle hakkınızda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
GERÇEK SİNOP SEVER 1 yıl önce
onu biz de duyduk itfaiye arkasındaki binanın belediyede görevli iken yaptığı işleri daha sonra bina yıllar sonra bir parçası yıkılıp yaptığı yanliş iş yüzünden geri çekildiği ve o binanında hala aile arasında yaptığı iş güzarlıkla mahkemelik olduğu şimdide gelmiş çalıştığı belediye de kendi yaptığı haksızlıkları görmeden şimdi başkalarını eleştiriyor inanmayan belediyedeki geçmişini araştırsın
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner681
10°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
İmsak 04:12
Güneş 05:47
Öğle 12:44
İkindi 16:29
Akşam 19:30
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 31 57
5. Altay 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
banner637