banner600

banner534

Sinop nüfusunun yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İstatistiklerle Kadın, 2015” verilerini açıkladı. Buna göre Sinop nüfusunun yüzde 50,5’ini kadın nüfus oluşturdu. 

GÜNCEL 09.03.2016, 08:30 09.03.2016, 17:17
451
Sinop nüfusunun yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İstatistiklerle Kadın, 2015” verilerini açıkladı. Buna göre Sinop nüfusunun yüzde 50,5’ini kadın nüfus oluşturdu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’deki ve bölgemizdeki kadın istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun (78 milyon 741 bin 53 kişi) yüzde 50,2’sini erkek nüfus (39 milyon 511 bin 191 kişi) ve yüzde 49,8’ini kadın nüfus (39 milyon 229 bin 862 kişi) oluşturdu. Kadınlar daha uzun yaşadığı için bu oran yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfusta değişmekte olup bu nüfus grubunun yüzde 43,8’ini erkek, yüzde 56,2’sini kadın nüfus oluşturdu.

KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP BÖLGESİNDE KADINLARIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 36,4 OLDU
TÜİK verilerine göre 2014 yılında, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin yer aldığı TR 82 İstatistiki Bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı yüzde 49,8 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 64,0, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak gerçekleşti. TR 82 bölgesi 26 bölge içerisinde kadın istihdam oranının en yüksek olduğu 2. Bölge oldu.

SİNOP NÜFUSUNUN YÜZDE 50,5’İNİ KADIN NÜFUS OLUŞTURDU
Sinop nüfusunun (204 133 kişi) yüzde 49,5’ini erkek nüfus (101 139 kişi) ve yüzde 50,5’ini kadın nüfus (102 994 kişi) oluşturdu. Sinop’ta 2015 yılında toplam kadın nüfusun yüzde 78,6’sı 18 ve daha yukarı yaşta iken bu oran erkek nüfusta yüzde 77,3 olarak hesaplandı. 

SİNOP’TA KADINLARDA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 81,4 YIL  
Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2014 yılında Sinop ili için toplamda 78,6, erkeklerde 76,0 ve kadınlarda 81,4 yıl. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl. 

SİNOP’TA OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADIN NÜFUS ORANI ERKEKLERDEN 3,5 KAT FAZLA
Sinop’ta 2014 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5,2 iken bu oran erkeklerde yüzde 2,3, kadınlarda yüzde 8,1’. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların bu yaş grubu içindeki oranı yüzde 4,7 iken bu oran yüksekokul veya fakülte mezunu olanlarda yüzde 4,1 oldu. Sinop’ta ilk evlenme yaşı kadınlarda 23,7 erkeklerde 26,6 olarak hesaplandı.

SİNOP’TA 2015 YILINDA KADINLAR 952 KONUT SAHİBİ OLDU
2015 yılında Sinop’ta ise erkekler 1 934 (yüzde 65), kadınlar 952 (yüzde 32) konut sahibi olurken 56 (yüzde 1,9) konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

SİNOP’TA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDE KADINLARIN ORANI YÜZDE 16,5 OLDU
2014 yılı mahalli idareler seçim sonuçlarına göre Sinop’ta belediye meclis üyelerinin 81 (yüzde 83,5) kişisi erkek 16 (yüzde 16,5) kişisi kadınlardan oluştu.

SİNOP’TA MUTLU OLDUĞUNU BEYAN EDEN KADINLARIN ORANI YÜZDE 74,4
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; Sinop’ta mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 77,7 iken bu oran kadınlarda yüzde 78,4’e olarak hesaplandı.

KADINLARDA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 80,7 YIL OLDU
Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.
Ülkemizde, kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 85,7 yıl ile Tunceli iken erkeklerde 77,7 yıl ile Muğla’dır. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il kadınlarda 77,5 yıl ile Ağrı, erkeklerde 72,3 yıl ile Kilis’tir.

HER DÖRT KADINDAN BİRİ OBEZ
Sağlık Araştırması verilerine göre, 2012 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 17,2’si obez iken 2014 yılında bu oran yüzde 19,9’a yükseldi. Kadınların 2012 yılında yüzde 20,9’u obez iken 2014 yılında bu oran yüzde 24,5 oldu. Obez kategorisinde yer alan erkek nüfus oranı ise 2012 yılında aldığı yüzde 13,7 oranından 2014 yılında yüzde 15,3’e yükseldi.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADIN NÜFUS ORANI ERKEKLERDEN 5 KAT FAZLA
Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5,6 iken bu oran erkeklerde yüzde 1,8, kadınlarda yüzde 9,2’dir.
Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 19,1 iken bu oran erkeklerde yüzde 23,2, kadınlarda yüzde 15’dir. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı yüzde 13,9 olup bu oran erkeklerde yüzde 16,2 kadınlarda ise yüzde 11,7’dir.

KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI 23,9 OLDU
Resmi olarak ilk evliliğini 2015 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,9 iken, bu yaş erkeklerde 27’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde (29,4) ve kadınlarda (26,6) Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Afyonkarahisar (25,1), kadınlarda Ağrı (21,2) illeri oldu.

ORTALAMA BOŞANMA YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL YALOVA OLDU
Ortalama boşanma yaşı incelendiğinde 2015 yılında gerçekleşen boşanmalara göre kadınların ortalama boşanma yaşı 34,8 iken, bu yaşın erkeklerde 39,1 olduğu görüldü. Ortalama boşanma yaşının en düşük olduğu il erkeklerde Hakkari (34,1), kadınlarda Ardahan (29,2) oldu. Ortalama boşanma yaşının en yüksek olduğu il ise erkeklerde (43,3) ve kadınlarda (38,8) Yalova oldu.

KADINLARIN İSTİHDAM ORANI ERKEKLERİN İSTİHDAM ORANININ YARISI KADAR OLDU
Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı 2014 yılında yüzde 45,5 olup, bu oran erkeklerde yüzde 64,8, kadınlarda ise yüzde 26,7 oldu.

EĞİTİMLİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI DAHA YÜKSEK OLDU
Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı 2014 yılında yüzde 50,5 olup, bu oran erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 30,3 oldu.
Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 25,8, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 31,9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 39,8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,3 oldu.

KADINLARIN HANEHALKI VE AİLE BAKIMI FAALİYETİNE AYIRDIĞI SÜRE 4 SAAT 17 DAKİKA OLDU
Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre Türkiye genelinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin bir günde hangi faaliyetlere, ne kadar süre ayırdıkları incelendiğinde uykudan sonra kadınların en çok 4 saat 17 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı faaliyetine zaman ayırdığı, erkeklerin 3 saat 58 dakika ile istihdam faaliyetine zaman ayırdığı görüldü.

KADINLAR TÜM EĞİTİM DÜZEYLERİNDE ERKEKLERDEN DAHA DÜŞÜK ÜCRET ALDI
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre, yükseköğretim mezunu düzeyinde bir kadın çalışanın ortalama yıllık ortalama esas iş geliri, aynı eğitim düzeyinde bir erkek çalışanın yıllık ortalama esas iş gelirinden yüzde 1,3 oranında düşük gerçekleşirken, bu farkın en fazla olduğu eğitim düzeyi yüzde 1,8 ile lise altı oldu. 

HER 10 KADINDAN 4’Ü EŞİNDEN VEYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİDEN FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014 sonuçlarına göre; ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı yüzde 35,5’dir.
Orta Anadolu bölgesi yüzde 42,8 ile yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların en fazla olduğu bölgedir. Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların en az olduğu bölge yüzde 26,8 ile Doğu Karadeniz bölgesidir.

KADINLAR SİYASİ ALANDA ERKEKLERE GÖRE DAHA AZ YER ALDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 80 yıl sonra bu oran yüzde 14,7'ye yükseldi. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Avrupa’da 2014 yılında kadın milletvekili oranının en yüksek olduğu ülkeler; yüzde 45 ile İsveç ve yüzde 42,5 ile Finlandiya oldu.
Türkiye’de bakan sayısı 2015 yılında 27 olup bunların sadece yüzde 7,4’ü kadındır. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında 2013 yılında Avrupa’da kadın bakan oranının en yüksek olduğu ülkeler; yüzde 54,2 ile İsveç ve yüzde 50 ile Norveç oldu.
Ülkemizde belediye başkanı kadın oranı 2009 yılında yüzde 0,9 iken, 2014 yılında yüzde 2,9 oldu. Belediye meclisi üyesi kadın oranı ise 2009 yılında yüzde 4,2 iken bu oran 2014 yılında yüzde 10,7’ye yükseldi.
 

banner664
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 09 Mayıs 2021
İmsak 03:32
Güneş 05:18
Öğle 12:41
İkindi 16:36
Akşam 19:53
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 33 67
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 34 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 33 52
9. Leeds United 35 50
10. Arsenal 34 49
11. Aston Villa 33 48
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 34 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 35 75
3. Real Madrid 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Athletic Bilbao 35 46
9. Granada 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Levante 35 39
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 34 26
banner637