banner741

banner600

banner534

Sinop nüfusunun yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İstatistiklerle Kadın, 2015” verilerini açıkladı. Buna göre Sinop nüfusunun yüzde 50,5’ini kadın nüfus oluşturdu. 

GÜNCEL 09.03.2016, 08:30 09.03.2016, 17:17
451
Sinop nüfusunun yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İstatistiklerle Kadın, 2015” verilerini açıkladı. Buna göre Sinop nüfusunun yüzde 50,5’ini kadın nüfus oluşturdu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’deki ve bölgemizdeki kadın istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun (78 milyon 741 bin 53 kişi) yüzde 50,2’sini erkek nüfus (39 milyon 511 bin 191 kişi) ve yüzde 49,8’ini kadın nüfus (39 milyon 229 bin 862 kişi) oluşturdu. Kadınlar daha uzun yaşadığı için bu oran yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfusta değişmekte olup bu nüfus grubunun yüzde 43,8’ini erkek, yüzde 56,2’sini kadın nüfus oluşturdu.

KASTAMONU, ÇANKIRI, SİNOP BÖLGESİNDE KADINLARIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 36,4 OLDU
TÜİK verilerine göre 2014 yılında, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin yer aldığı TR 82 İstatistiki Bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı yüzde 49,8 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 64,0, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak gerçekleşti. TR 82 bölgesi 26 bölge içerisinde kadın istihdam oranının en yüksek olduğu 2. Bölge oldu.

SİNOP NÜFUSUNUN YÜZDE 50,5’İNİ KADIN NÜFUS OLUŞTURDU
Sinop nüfusunun (204 133 kişi) yüzde 49,5’ini erkek nüfus (101 139 kişi) ve yüzde 50,5’ini kadın nüfus (102 994 kişi) oluşturdu. Sinop’ta 2015 yılında toplam kadın nüfusun yüzde 78,6’sı 18 ve daha yukarı yaşta iken bu oran erkek nüfusta yüzde 77,3 olarak hesaplandı. 

SİNOP’TA KADINLARDA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 81,4 YIL  
Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2014 yılında Sinop ili için toplamda 78,6, erkeklerde 76,0 ve kadınlarda 81,4 yıl. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl. 

SİNOP’TA OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADIN NÜFUS ORANI ERKEKLERDEN 3,5 KAT FAZLA
Sinop’ta 2014 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5,2 iken bu oran erkeklerde yüzde 2,3, kadınlarda yüzde 8,1’. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların bu yaş grubu içindeki oranı yüzde 4,7 iken bu oran yüksekokul veya fakülte mezunu olanlarda yüzde 4,1 oldu. Sinop’ta ilk evlenme yaşı kadınlarda 23,7 erkeklerde 26,6 olarak hesaplandı.

SİNOP’TA 2015 YILINDA KADINLAR 952 KONUT SAHİBİ OLDU
2015 yılında Sinop’ta ise erkekler 1 934 (yüzde 65), kadınlar 952 (yüzde 32) konut sahibi olurken 56 (yüzde 1,9) konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

SİNOP’TA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDE KADINLARIN ORANI YÜZDE 16,5 OLDU
2014 yılı mahalli idareler seçim sonuçlarına göre Sinop’ta belediye meclis üyelerinin 81 (yüzde 83,5) kişisi erkek 16 (yüzde 16,5) kişisi kadınlardan oluştu.

SİNOP’TA MUTLU OLDUĞUNU BEYAN EDEN KADINLARIN ORANI YÜZDE 74,4
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; Sinop’ta mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 77,7 iken bu oran kadınlarda yüzde 78,4’e olarak hesaplandı.

KADINLARDA DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 80,7 YIL OLDU
Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.
Ülkemizde, kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 85,7 yıl ile Tunceli iken erkeklerde 77,7 yıl ile Muğla’dır. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il kadınlarda 77,5 yıl ile Ağrı, erkeklerde 72,3 yıl ile Kilis’tir.

HER DÖRT KADINDAN BİRİ OBEZ
Sağlık Araştırması verilerine göre, 2012 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 17,2’si obez iken 2014 yılında bu oran yüzde 19,9’a yükseldi. Kadınların 2012 yılında yüzde 20,9’u obez iken 2014 yılında bu oran yüzde 24,5 oldu. Obez kategorisinde yer alan erkek nüfus oranı ise 2012 yılında aldığı yüzde 13,7 oranından 2014 yılında yüzde 15,3’e yükseldi.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADIN NÜFUS ORANI ERKEKLERDEN 5 KAT FAZLA
Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5,6 iken bu oran erkeklerde yüzde 1,8, kadınlarda yüzde 9,2’dir.
Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 19,1 iken bu oran erkeklerde yüzde 23,2, kadınlarda yüzde 15’dir. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı yüzde 13,9 olup bu oran erkeklerde yüzde 16,2 kadınlarda ise yüzde 11,7’dir.

KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI 23,9 OLDU
Resmi olarak ilk evliliğini 2015 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,9 iken, bu yaş erkeklerde 27’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde (29,4) ve kadınlarda (26,6) Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Afyonkarahisar (25,1), kadınlarda Ağrı (21,2) illeri oldu.

ORTALAMA BOŞANMA YAŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL YALOVA OLDU
Ortalama boşanma yaşı incelendiğinde 2015 yılında gerçekleşen boşanmalara göre kadınların ortalama boşanma yaşı 34,8 iken, bu yaşın erkeklerde 39,1 olduğu görüldü. Ortalama boşanma yaşının en düşük olduğu il erkeklerde Hakkari (34,1), kadınlarda Ardahan (29,2) oldu. Ortalama boşanma yaşının en yüksek olduğu il ise erkeklerde (43,3) ve kadınlarda (38,8) Yalova oldu.

KADINLARIN İSTİHDAM ORANI ERKEKLERİN İSTİHDAM ORANININ YARISI KADAR OLDU
Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı 2014 yılında yüzde 45,5 olup, bu oran erkeklerde yüzde 64,8, kadınlarda ise yüzde 26,7 oldu.

EĞİTİMLİ KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI DAHA YÜKSEK OLDU
Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı 2014 yılında yüzde 50,5 olup, bu oran erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 30,3 oldu.
Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 25,8, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 31,9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 39,8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,3 oldu.

KADINLARIN HANEHALKI VE AİLE BAKIMI FAALİYETİNE AYIRDIĞI SÜRE 4 SAAT 17 DAKİKA OLDU
Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015 sonuçlarına göre Türkiye genelinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin bir günde hangi faaliyetlere, ne kadar süre ayırdıkları incelendiğinde uykudan sonra kadınların en çok 4 saat 17 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı faaliyetine zaman ayırdığı, erkeklerin 3 saat 58 dakika ile istihdam faaliyetine zaman ayırdığı görüldü.

KADINLAR TÜM EĞİTİM DÜZEYLERİNDE ERKEKLERDEN DAHA DÜŞÜK ÜCRET ALDI
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre, yükseköğretim mezunu düzeyinde bir kadın çalışanın ortalama yıllık ortalama esas iş geliri, aynı eğitim düzeyinde bir erkek çalışanın yıllık ortalama esas iş gelirinden yüzde 1,3 oranında düşük gerçekleşirken, bu farkın en fazla olduğu eğitim düzeyi yüzde 1,8 ile lise altı oldu. 

HER 10 KADINDAN 4’Ü EŞİNDEN VEYA BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİDEN FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014 sonuçlarına göre; ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı yüzde 35,5’dir.
Orta Anadolu bölgesi yüzde 42,8 ile yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların en fazla olduğu bölgedir. Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların en az olduğu bölge yüzde 26,8 ile Doğu Karadeniz bölgesidir.

KADINLAR SİYASİ ALANDA ERKEKLERE GÖRE DAHA AZ YER ALDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 80 yıl sonra bu oran yüzde 14,7'ye yükseldi. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında, Avrupa’da 2014 yılında kadın milletvekili oranının en yüksek olduğu ülkeler; yüzde 45 ile İsveç ve yüzde 42,5 ile Finlandiya oldu.
Türkiye’de bakan sayısı 2015 yılında 27 olup bunların sadece yüzde 7,4’ü kadındır. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında 2013 yılında Avrupa’da kadın bakan oranının en yüksek olduğu ülkeler; yüzde 54,2 ile İsveç ve yüzde 50 ile Norveç oldu.
Ülkemizde belediye başkanı kadın oranı 2009 yılında yüzde 0,9 iken, 2014 yılında yüzde 2,9 oldu. Belediye meclisi üyesi kadın oranı ise 2009 yılında yüzde 4,2 iken bu oran 2014 yılında yüzde 10,7’ye yükseldi.
 

banner664
Yorumlar (0)
banner736
0
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 26 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11
banner637