İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi ile Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı "Evrensel İnsani Değer ve Haklar Manifestosu" imzaya açıldı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Farabi, Hoca Ahmed Yesevi gibi büyük düşünürlerin hayatı ve eserlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), UNESCO ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden ilham alınarak hazırlanan manifesto yıl sonunda BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'ne sunulacak.

Yaklaşık 25 bin imza hedefi olan manifestoda, BM tüzüğünün, "gelecek nesilleri savaş sorunundan kurtarmak, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onuruna ve değerine, kadın-erkeklerin, büyük-küçük ulusların eşit haklarına olan inancı yeniden teyit etmek" gibi başlıca hedefleri hatırlatıldı.

Manifestoda, İslam bilgin ve filozoflarından Farabi'nin erdemlerine değinilerek, etik ve entelektüel konuları iki başlık olarak ele alındı.

Türk tasavvufunun öncüsü Hoca Ahmed Yesevi'nin şiirlerinde bilgelik, sabır ve mükemmellik gibi erdemlerin öneminin yer aldığı hatırlatılan manifesto, Yesevi'nin, sevgi ve insana, vatana ve ilahi olana güvenme erdemlerini öne çıkardığının altını çizdi.

Manifestoda, bilimsel referans olarak çoklu zeka kavramının geliştiricisi Howard Earl Gardner'in değerleri de ele alındı. Bunların, bilgilik, cesaret, insaniyet, adillik, ölçülülük ve aşkınlık olduğu belirtildi.

Başkan Çavuşoğlu’ndan emeklilere müjde Başkan Çavuşoğlu’ndan emeklilere müjde

Manifestoda, şu başlıklar ele alındı:

"Siyasi, etnik, dinsel, mezhepsel, ideolojik hırsların kör ettiği savaşları, her türlü azınlık veya çoğunluktan kaynaklanan terör ve şiddet eylemlerine kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Ölçüsüz ve orantısız güç kullanımı ile silahsız insan, sivil ve çocuk öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İnsanlık 21. yüzyılda sorunları konuşarak çözebilecek gelişmişlik seviyesine gelmiştir. İnsanlığın ilkel dogmalar ile yargılanmasına şiddetle itiraz ediyoruz. Güzel mavi gezegenimizin herkesi tatmin edecek bir cömertlik ve bolluğa sahip olduğuna iktisat tarihini şahit tutuyoruz. Aç gözlülük, doyumsuzluk, sorumsuzluğu ve acımasızlığı doğuran siyasi "Tanrı Kompleksini" şiddetle reddediyoruz. Hiç kimse kendisine tanrısallık ve kutsallık atfedemez. Herkes hak ve fırsatlar açısından eşittir."

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yeniden okunmasına ve hazmedilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Hiçbir devlet ayrıcalığa sahip olmamalıdır." yorumuna yer verilen manifestoda şunlara vurgu yapıldı:

" Amaç adaletse bu çağda yöntem, özgürlükçü, katılımcı ve eşitlikçi demokrasidir. Pozitif Siyaset'in insanlık için çözüm olduğunu vurguluyoruz. Bütün dünya devletlerinin eşit temsil edildiği Dünya Parlamentosu'nun kurulmasının zorunlu olduğunu teklif olarak sunuyoruz. Medeni toplumlarla medeni olmayan toplumları ayıran en önemli şeyin, hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak şiddeti kullanmamasıdır. İnsanlığın vahşet döneminden kalma şiddet yöntemini ilkesel olarak reddediyoruz.

Eğer yukarda zikredilen insan hak ve değerlerinin göz önüne alındığı eşitlikçi bir politika geliştiremezsek, insan türünün kendi kendini yok etme potansiyeline sahip olduğunu ilan ediyoruz. Sonuç olarak bu manifestoyu insan haklarına inancın çok zayıfladığı günümüzde, iki üniversite senatosu tartışarak imza altına alıp bütün duyarlı insanlara beyan etmeyi uygun görmüştür. Bu doğrultuda Manifestomuzu imzaya açıyoruz."

Kaynak: aa