AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Doğalgazın sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesinin ayrı bir piyasa faaliyeti olarak sağlanmasına kanun teklifinde yer verdik" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Gazze gündemiyle toplanacak BM Güvenlik Konseyi, Gazze gündemiyle toplanacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “UMREK koduna göre rapor hazırlama şartına bakılmaksızın maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün buluculuk hakkı kazanması teklifimizde yer veriyoruz. Teklifimiz ile içme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda yenilenebilir enerji (YEKA) ilan edilerek, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerinin kurulmasına imkan sağlamaya çalıştık” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Grup Başkanlığı’nda madencilik alanında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi açıkladı. Güler, Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakğlu’nun ilk imza sahibi olduğu 16 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirtti. Güler, 3213 sayılı Maden Kanunu UMREK raporlama sistemi üzerinde değişikliklere imza atacaklarını belirterek, “UMREK koduna göre rapor hazırlama şartına bakılmaksızın maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün buluculuk hakkı kazanması teklifimizde yer veriyoruz. Teklifimiz ile içme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere belirlenen alanlarda yenilenebilir enerji (YEKA) ilan edilerek, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerinin kurulmasına imkan sağlamaya çalıştık. Doğalgazı sıvılaştırılması faaliyetinin depolama faaliyetinden ayrıştırılarak bağımsız bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanması amaç edinilmiştir. Son dönemde yaşanan enerji krizleri nedeniyle başta AB ülkeleri olarak ülkemiz üzerinden gerek boru hatları gerek LNG olarak yoğun şekilde artan ihracat talepleri hem yerli üretimimizi doğalgazın hem de farklı kaynaklardan ithal edilen ülkemizde sıvılaştırılarak LNG olarak pazarlanabilmesinin piyasa faaliyeti olarak sağlanmasına teklifimizde yer verdik. Olağanüstü Hal kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı talepleri elektrik enerjisi kullanıcılara hızlı ve kesintisiz ulaştırılması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuza yetki veriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha