Sinop Defterdarlığı tarafından, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile ihracat istisnası kapsamında yapılan satışlara ait izin belgesi almak isteyen mükellefler için yapılması gerekenler ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Sinop Defterdarı Mustafa Karadeniz imzası ile yayımlanan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Dünya Kruvaziyer Turizmi açısından önemli bir destinasyon olan İlimize 2022 yılı içeresinde 15 adet kruvaziyer gemi programı kesinleşmiş olup, turizm sezonunun ilk yolcu gemisi gelmiştir.

Konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) bölümünün "5.2. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar" başlığında;

"Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir.

BAKAP ile Sinop’ta yürütülen 4 projenin toplam bütçesi 23 milyon lira BAKAP ile Sinop’ta yürütülen 4 projenin toplam bütçesi 23 milyon lira

İzin belgesi almak isteyen satıcılar vergi dairesine bir dilekçe ile başvurur. Vergi dairelerince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda bu tür satışları yapabilecek organizasyona sahip olduğu anlaşılan mükelleflere izin belgesi verilir. İzin belgesi işletmede görünür bir yere asılır." açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile ihracat istisnası kapsamında yapılan satışlara ait izin belgesi almak isteyen satıcılar tarafından bağlı bulundukları vergi dairesi müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine başvuruda bulunularak şartları taşıyan mükelleflere defterdarlığımız birimleri tarafından Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile ihracat istisnası kapsamında yapılan satışlara ait izin belgesi verilecektir.”