Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen Aile Çalıştayında ailenin sosyal sorunlarının tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Aile Çalıştayında kamu kurum ve kuruluşları ile dernek yetkilileri aile konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Çalıştayın sonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce Balıkesir Aile Raporu kamuoyuyla paylaşılacak.

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost: “Aile kurumunu sürdürebilir kılmak görevimiz”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost yaptı. Dost, ailenin en küçük yapı taşının aile olduğunu belirttiği konuşmasında, “Evrensel bir kurum olan aile yapısal özellikleri, geçirdiği değişil evreleri, karşılaştığı sorunlar bakımından temel bir çözüm ünitesidir. Aile insanın ilk var oluş noktası, hayat yolculuğunun ilk adımıdır. İnsanı besleyen en güçlü kaynak olarak gösterdiğimiz aile kurumunu sürdürülebilir kılmak için hem psikolojik hem de biyolojik açıdan sağlıklı insanın varlığı elzemdir. Sağlıklı aile yapısı yalnız kendi üyeleri için değil, içinde bulunduğu çevre ve toplum için de bir denge ve güven unsurudur. Sahip olduğumuz medeniyet mirası içinde aile kurumu öncü ve belirleyici bir değere sahiptir. Toplumda en küçük ölçekli yaşam ünitesi olarak kabul ettiğimiz ailenin kendi fonksiyonlarını icra edememesi ülkeler için ağır sorun tablolarının habercisidir. Bu sebeple bu yapının daha yakından incelenmesi, çözüm çabalarına yeniden ufuk kazandıracaktır.

Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın öncülüğünde düzenlenen Aile Çalıştayı’mızın moderatörlüğü Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Sarıtaş tarafından yürütülecektir. Çalıştay ana başlıklarımız; “Aile, Eşitlik ve Adalet!, “Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah”, “Aile. Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme”, “Aile Çevre ve İklim”, “Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme” ile “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” olarak belirlenmiş ve oluşturulan masalarda bu konular irdelenecektir. Çalıştay sonunda ailenin güçlendirilmesine yönelik tespitler ve çözüm önerilerini içeren Balıkesir Aile Raporu hazırlanacaktır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin: “Aile toplumun hücresidir”

Çalıştayın açılışına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de konuşmasında ailenin toplumun en küçük parçası olduğunu belirterek ailenin sürekliliğinin korunması gerektiğini belirtti. Şahin, “Aile toplumun hücresidir. Toplumda aile neyse vücuttaki hücre odur. Vücuttaki hücre bozulduğunda hemen en kısa zamanda bütün vücut rahatsızlanır ve hasta olur. Ailelerinde içerisine eğer ki bir hastalık girmişse, ailede bir sorun varsa bu sorun mutlaka ailenin yanı sıra toplumda da sıkıntı oluşturur. Aile eğer bozulmuşsa toplum da, o milletler de bozulmaya yüz tutar, bozulur. Bugün birçok alanda yaşadığımız ve belki de hepimizin şikayet ettiği milli değerlerimizdeki veya ahlaki değerlerdeki şikayetin sebebi aslında ailedeki sorunların topluma yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Vali İsmail Ustaoğlu: “Aile bizim için kutsaldır”

Vali İsmail Ustaoğlu ise düzenlenen Aile Çalıştayında yaptığı konuşmada ailenin önemine işaret etti. Ustaoğlu şunları söyledi:

Bilecik Valisi Aygöl, özel çocukları TOGG ile gezdirdi Bilecik Valisi Aygöl, özel çocukları TOGG ile gezdirdi

“Bizim geleneğimizde, kültürümüzde, ailemizde, geçmişimizde, inancımızda aile kutsaldır. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı hedefine adım adım ilerlediğimiz bu dönem içerisinde bizim için üzerinde en fazla durmamız gereken hususların başında ailenin korunması geliyor. İşte bu anlayışla burada kıymetli akademisyenlerimiz inşallah sunumlar yapacaklar ve katkıları olacak. Ben tekrar bu çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çünkü hem milli kültürümüzde hem de inancımızın temelinde bulunan aile müessesi ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Kadim geleneğimizde aile ile toplum, aile ile devlet bir ve hep beraber olmuştur. Tarihte bunun birçok örneğini görürüz. İşte Büyük cihan padişahlarının aile yaşantılarından tutun, devletimizin, imparatorluğumuzun kuruluş sürecinden cumhuriyete geldiğimizde ve cumhuriyete geçiş sürecimizden itibaren hep ailelerin ön plana çıktığını, güçlü ailelerin hep ön planda olduğunu hep beraber görürüz"

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Vali Ustaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli fikir babası olarak bildiğimiz Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın.” sözünden ilhamla aileyi yaşatmak, nesli korumak, aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmek, desteklemek ve korumak asli görevlerimizin başında gelmektedir. Aile dediğimiz bu mukaddes ocak yaşatılması, bunu bir takım tehditlerden korumak, günümüzde aileyi yok etmeye yönelik, aileyi itibarsızlaştırmaya yönelik tehditler, bunu muhafaza etmek çok çok önemlidir. İşte bu gibi çalıştaylar, bu gibi düzenlenecek etkinlikler bizim bu aile kurumumuza sahip çıkma adına yapmamız gereken çok önemli etkinlikler olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlamda Aile Bakanlığımızın himayesinde bilindiği gibi bizim aileyi koruma adına da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çok güzel projeleri ve çalışmaları var. İşte bunlar sosyal yardımlardan, ekonomik desteklere, psikososyal ve sosyokültürel uygulamalardan evlilik öncesi programlara, sıcak yuvalardan, danışmanlık hizmetlerine kadar vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirmek aileyi korumak adına birçok projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor. :Bu da bizim bu alanda uzmanlarımız hem sunum yapacak hem değerlendirmede bulunacak, buradaki kıymetli hatiplerimizin yaklaşımları ve paylaşımları büyük önem arz ediyor. Bu Aile Çalıştayı bizim 81 ilimizde, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında her ilimizde bu çalıştaylar gerçekleştiriliyor. İnşallah bugün burada da bu çalıştaydan hayırlı ve güzel sonuçlar elde edeceğimize ben canı gönülden inanıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Narlı çalıştayda ailenin önemi üzerine konferans verdi. Konferansın ardından “Aile, Eşitlik ve Adalet!, “Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah”, “Aile. Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme”, “Aile Çevre ve İklim”, “Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme” ile “Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” başlıklı oluşturulan masalarda sorunların tespiti ve çözüm yolları üzerine görüşmeler yapıldı.